SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.

Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFOs planleggingsdager og på jul- og nyttårsaften.

Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl. 07.00–12.00.

Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier.

Det kan fastsettes midlertidige avvikende åpningstider på den enkelte SFO når smittetrykket, sykefravær/karantenefravær og vikarmangel tilsier dette. Åpningstidene reduseres kun ned med det timeantallet som kreves for å sikre en forsvarlig drift. Foresatte vil motta informasjon om dette fra den enkelte SFO dersom det blir aktuelt.

Mer informasjon finner du på skolefritidsordningens egen side