Ferie og fridager skoleåret 2023-2024

Skoleruta for grunnskolen er lik skoleruta for videregående skole, da grunnskolen og videregående skole er avhengige av felles skoleskyss.

 

 • Skolestart torsdag 17. august 2023 for alle grunnskolene og Lillestrøm voksenopplæring
 • Lillestrøm kulturskole starter undervisningen i uke 34, fra mandag 21. august
 • Høstferie fra og med mandag 2. oktober til og med fredag 6. oktober 2023 (uke 40)
 • Skolefri fredag 17.november 2023
 • Juleferie fra og med onsdag 20. desember 2023 til og med tirsdag 2. januar 2024
 • Vinterferie fra og med mandag 19. februar til og med fredag 23. februar 2024 (uke 8)
 • Påskeferie fra og med mandag 25.mars til og med mandag 1. april 2024
 • Helligdager og fridager i 2024
  • Arbeidernes dag 1.mai
  • Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai
  • Skolefri fredag 10.mai
  • Nasjonaldag fredag 17. mai
  • 2. pinsedag mandag 20. mai
 • Siste skoledag før sommerferien fredag 21. juni 2024
 • Sommerferie fra og med mandag 24. juni 2024

 

 • SFO har feriestengt i uke 27,28, 29, 30 i 2024. (fra og med mandag 1. juli til og med fredag 26. juli).
 • Hver SFO har i tillegg fem planleggingsdager som bestemmes i samarbeid med skolen. Den enkelte SFO kan gi deg oversikt over egne planleggingsdager.
 • Skolene fastsetter 6 planleggingsdager innenfor fridagene.
 • Barnehagene fastsetter 5 egne planleggingsdager- kontakt barnehagen for å få oversikt over disse.

Avvikende skolerute

- Kjeller skole: Vanlig skoledag 17.november 2023. Planleggingsdag 3. januar 2024

- Vigernes skole: Vanlig skoledag 17. november 2023. Planleggingsdag 3. januar 2024

- Garderåsen skole: Vanlig skoledag 17. november 2023. Planleggingsdag 3. januar 2024

Forskrift om skolerute

Regler for hvordan skoleruta -ferier og fridager i skolen- fastsettes finner du i Forskrift om skolerute i Lillestrømskolen.

Ferie og fridager skoleåret 2024-2025

Skoleruta for grunnskolen er lik skoleruta for videregående skole, da grunnskolen og videregående skole er avhengige av felles skoleskyss.

 • Skolestart mandag 19. august 2024 for alle grunnskolene og Lillestrøm voksenopplæring. 
 • Høstferie fra og med mandag 30. september til og med fredag 4. oktober 2024 (uke 40)
 • Juleferie fra og med mandag 23. desember 2024 til og med fredag 3. januar 2025
 • Vinterferie fra og med mandag 17. februar til og med fredag 21. februar 2025 (uke 8)
 • Påskeferie fra og med mandag 14.april til og med mandag 21. april 2025
 • Helligdager og fridager i 2025
  • Arbeidernes dag 1.mai
  • Kristi himmelfartsdag torsdag 29. mai
  • Skolefri fredag 30.mai
  • 2. pinsedag mandag 9. juni
 • Siste skoledag før sommerferien fredag 20. juni 2025
 • Sommerferie fra og med mandag 23. juni 2025

 

 • SFO har feriestengt i uke 27,28, 29, 30 i 2025. (fra og med mandag 30. juni til og med fredag 25. juli).
 • Hver SFO har i tillegg fem planleggingsdager som bestemmes i samarbeid med skolen. Den enkelte SFO kan gi deg oversikt over egne planleggingsdager.
 • Skolene fastsetter 6 planleggingsdager innenfor fridagene.
 • Barnehagene fastsetter 5 egne planleggingsdager- kontakt barnehagen for å få oversikt over disse.