Ferie og fridager skoleåret 2022-2023

Skoleruta for grunnskolen er lik skoleruta for videregående skole, da grunnskolen og videregående skole er avhengige av felles skoleskyss.

 • Skolestart onsdag 17. august 2022 for alle grunnskolene og Lillestrøm voksenopplæring*
 • Lillestrøm kulturskole starter undervisningen i uke 34, fra mandag 22. august
 • Høstferie fra og med mandag 3. oktober til og med fredag 7. oktober 2022 (uke 40)
 • Juleferie fra og med torsdag 22. desember 2022 til og med søndag 1. januar 2023
 • Vinterferie fra og med mandag 20. februar til og med fredag 24. februar 2023 (uke 8)
 • Påskeferie fra og med mandag 3. april til og med mandag 10. april 2023
 • Helligdager og fridager i 2023 
  • Arbeidernes dag 1.mai
  • Nasjonaldag onsdag 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
  • Skolefri fredag 19.mai 2023
  • 2. pinsedag mandag 29. mai
 • Siste skoledag før ferien fredag 16. juni 2023**
 • Sommerferie fra og med mandag 19. juni 2023

 

 • SFO har feriestengt i uke 27,28, 29, 30 i 2023. (fra og med mandag 3. juli til og med fredag 28. juli).
 • Hver SFO har i tillegg fem planleggingsdager som bestemmes i samarbeid med skolen. Den enkelte SFO kan gi deg oversikt over egne planleggingsdager.
 • Skolene fastsetter 6 planleggingsdager innenfor fridagene.
 • Barnehagene fastsetter 5 egne planleggingsdager- kontakt barnehagen for å få oversikt over disse.

* Enkelte skoler kan ha vedtatt tidligere skolestart i overenskomst med skolens samarbeidsorganer. Den enkelte skole informerer om det, og det vil komme frem i oversikt over avvikende skolerute.

**Enkelte skoler kan ha vedtatt senere skoleslutt i overenskomst med skolens samarbeidsorganer. Den enkelte skole informerer om det, og det vil komme frem i oversikt over avvikende skolerute.


Avvikende skolerute på Asak skole

 • Asak skole har første skoledag tirsdag 16.august 2022
 • Planleggingsdag 2.januar 2023

Avvikende skolerute på Brånås skole

 • Planleggingsdag 2.januar 2023
 • Skolen gjennomfører et kveldsarrangement og utvidet tid på en idrettsdag

Avvikende skolerute på Bråtejordet skole

 • Planleggingsdag 2.januar 2023
 • 19.mai - 10.trinn vanlig skole, 8. og 9. trinn fri grunnet kveldsarrangement

Avvikende skolerute på Kjeller skole 

 • Planleggingsdag mandag 2.januar 2023
 • Kjellerdagen arrangeres lørdag 22.april kl.10-13. 

Avvikende skolerute på Kjellervolla (Sophie Radich) skole 

 • Kjellervolla (Sophie Radich) skole har første skoledag tirsdag 16. august 2022
 • En planleggingsdag blir fastsatt når endelig flyttetidspunkt er klart

Avvikende skolerute på Lillestrøm kulturskole 

 • Planleggingsdag onsdag 16. november 2022
 • Vanlig skoledag fredag  19. mai 2023

Avvikende skolerute på Lillestrøm voksenopplæring 

 • Planleggingsdag onsdag 16. november 2022
 • Vanlig skoledag fredag  19. mai 2023

Avvikende skolerute på Skjetten skole

 • Planleggingsdag 2.januar 2023
 • Skjettendagen arrangeres 6.mai

Avvikende skolerute på Skåningsrud skole og ressurssenter 

 • Planleggingsdag onsdag 16. november 2022
 • Vanlig skoledag fredag  19. mai 2023

Avvikende skolerute på Sørum skole 

 • Planleggingsdag onsdag 16. november 2022
 • Vanlig skoledag fredag  19. mai 2023

Avvikende skolerute på Volla skole 

 • Planleggingsdager 16., 17., 27. og 28. februar 2023. Disse dagene brukes til flytting.
 • Siste skoledag før ferien torsdag 22. juni 2023
 • Sommerferie fra og med fredag 23. juni 2023

Ferie og fridager skoleåret 2023-2024

Skoleruta for grunnskolen er lik skoleruta for videregående skole, da grunnskolen og videregående skole er avhengige av felles skoleskyss.

 • Skolestart torsdag 17. august 2023 for alle grunnskolene og Lillestrøm voksenopplæring
 • Lillestrøm kulturskole starter undervisningen i uke 34, fra mandag 21. august
 • Høstferie fra og med mandag 2. oktober til og med fredag 6. oktober 2023 (uke 40)
 • Skolefri fredag 17.november 2023
 • Juleferie fra og med onsdag 20. desember 2023 til og med tirsdag 2. januar 2024
 • Vinterferie fra og med mandag 19. februar til og med fredag 23. februar 2024 (uke 8)
 • Påskeferie fra og med mandag 25.mars til og med mandag 1. april 2024
 • Helligdager og fridager i 2024
  • Arbeidernes dag 1.mai
  • Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai
  • Nasjonaldag fredag 17. mai
  • Skolefri fredag 10.mai
  • 2. pinsedag mandag 20. mai
 • Siste skoledag før ferien fredag 21. juni 2024
 • Sommerferie fra og med mandag 24. juni 2024
 • SFO har feriestengt i uke 27,28, 29, 30 i 2024. (fra og med mandag 1. juli til og med fredag 26. juli).
 • Hver SFO har i tillegg fem planleggingsdager som bestemmes i samarbeid med skolen. Den enkelte SFO kan gi deg oversikt over egne planleggingsdager.
 • Skolene fastsetter 6 planleggingsdager innenfor fridagene.
 • Barnehagene fastsetter 5 egne planleggingsdager- kontakt barnehagen for å få oversikt over disse.

* Enkelte skoler kan ha vedtatt tidligere skolestart i overenskomst med skolens samarbeidsorganer. Den enkelte skole informerer om det, og det vil komme frem i oversikt over avvikende skolerute.

**Enkelte skoler kan ha vedtatt senere skoleslutt i overenskomst med skolens samarbeidsorganer. Den enkelte skole informerer om det, og det vil komme frem i oversikt over avvikende skolerute.

Forskrift om skolerute

Regler for hvordan skoleruta -ferier og fridager i skolen- fastsettes finner du i Forskrift om skolerute i Lillestrømskolen.