Det er vedtatt en ny forskrift om ferie og fridager for grunnskolene i Lillestrøm, gjeldende fra skoleåret 2021-2022.

Skolestart

Tirsdag 18. august 2020

Ferie og fridager skoleåret 2020-2021

  • Skolestart tirsdag 18. august 2020
  • Høstferie fra og med mandag 28. september til og med fredag 02. oktober 2020
  • Juleferie fra og med mandag 21. desember 2020 til og med mandag 04. januar 2021
  • Vinterferie fra og med mandag 22. februar til og med fredag 26. februar 2021
  • Påskeferie fra og med mandag 29. mars til og med mandag 5. april 2021
  • Sommerferie fra og med onsdag 23. juni
  • Helligdager og fridager: Mandag 4. januar, torsdag 13. mai, fredag 14. mai, mandag 17. mai, mandag 24. mai 2021
  • Skjetten skole har Skjettendag 24. april 2021 og fri 18.mai.
  • SFO har feriestengt i uke 27,28, 29, 30 i 2021. Hver SFO har  i tillegg fem planleggingsdager som bestemmes i samarbeid med skolen. Den enkelte SFO kan gi deg oversikt over egne planleggingsdager.
  • Lillestrøm voksenopplæring har planleggingsdager 20. november og 6. april.