Ferie og fridager skoleåret 2021-2022

Skoleruta for grunnskolen er lik skoleruta for videregående skole, da grunnskolen og videregående skole er avhengige av felles skoleskyss.

 • Skolestart onsdag 18. august 2021 for alle grunnskolene og Lillestrøm voksenopplæring
 • Lillestrøm kulturskole starter undervisningen i uke 34, fra mandag 23.8.
 • Høstferie fra og med mandag 4. oktober til og med fredag 8. oktober 2021 (uke 40)
 • Skolefri onsdag 17. november 2021*
 • Juleferie fra og med onsdag 22. desember til og med søndag 2. januar 2022*
 • Vinterferie fra og med mandag 21. februar til og med fredag 25. februar 2022 (uke 8)
 • Påskeferie fra og med mandag 11. april til og med mandag 18. april 2022
 • Helligdager og fridager i 2022
  • nasjonaldag tirsdag 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag torsdag 26. mai
  • 2. pinsedag mandag 6. juni
 • Siste skoledag før ferien fredag 17. juni 2022
 •  Sommerferie fra og med mandag 20. juni 2022 til og med tirsdag 16. august 2022.

 

 • SFO har feriestengt i uke 27,28, 29, 30 i 2022. (fra og med mandag 4. juli til og med fredag 29. juli).
 • Hver SFO har i tillegg fem planleggingsdager som bestemmes i samarbeid med skolen. Den enkelte SFO kan gi deg oversikt over egne planleggingsdager.
 • Skolene fastsetter 6 planleggingsdager innenfor fridagene.
 • Lillestrøm voksenopplæring har planleggingsdager 13., 16. og 17. august 2021, 6. januar 2022 og 19. april 2022.
 • Barnehagene fastsetter 5 egne planleggingsdager- kontakt barnehagen for å få oversikt over disse.

*Merk at enkelte skoler kan ha vedtatt andre planleggingsdager i overenskomst med skolens samarbeidsorganer. Den enkelte skole informerer om det. 

Avvikende skolerute på Åsenhagen skole 2021-2022

 • Åsenhagen skole har vanlig skole 17. november 2021 og planleggingsdag 3. januar 2022.

Avvikende skolerute på Vardeåsen skole 2021-2022

 • Vardeåsen skole har vanlig skole 17. november 2021 og planleggingsdag 3. januar 2022.

Avvikende skolerute på Volla skole 2021-2022

 • Skolestart mandag 16. august
 • Volla skole har vanlig skole 17. november 2021 og skolefri fredag etter Kristihimmelfartsdag 27. mai
 • Siste skoledag før ferien onsdag 15. juni

Avvikende skolerute på Vigernes skole 2021-2022

 • Vigernes skole har vanlig skoledag og åpen SFO 17. november 2021.
Planleggingsdag 27. mai 2022. Da er skole og SFO stengt.

Avvikende skolerute på Stav skole 2021-2022

 • Stav skole har vanlig skoledag 17. november 2021 og planleggingsdag 3. januar 2022.

Avvikende skolerute på Kjeller skole 2021-2022

 • Kjeller skole har vanlig skoledag 17. november 2021 og planleggingsdag 3. januar 2022.
 • Kjellerdagen og 10 årsjubileum arrangeres 23. april 2022. Ansatte og elever avspaserer fredag 27.mai.

Avvikende skolerute på Sagdalen skole 2021-2022

 • Sagdalen skole har vanlig skoledag 17. november 2021 og planleggingsdag 27. mai 2022.

Skolerute for Lillestrøm kulturskole

 • Lillestrøm kulturskole starter opp undervisningen igjen i uke 34 fra mandag 23.8.
 • Fredag 27. mai er det ikke undervisning.
 • Ellers følger kulturskolen grunnskolens ferie- og fridager

Skolerute for Lillestrøm voksenopplæring

 • Lillestrøm voksenopplæring har planleggingsdager 13., 16. og 17. august 2021, 3. januar 2022 og 19. april 2022.
 • Ellers følger voksenopplæringa grunnskolens ferie- og fridager.

Ferie og fridager skoleåret 2022-2023

Skoleruta for grunnskolen er lik skoleruta for videregående skole, da grunnskolen og videregående skole er avhengige av felles skoleskyss.

 • Skolestart onsdag 17. august 2022 for alle grunnskolene og Lillestrøm voksenopplæring
 • Lillestrøm kulturskole starter undervisningen i uke 34, fra mandag 22.8.
 • Høstferie fra og med mandag 3. oktober til og med fredag 7. oktober 2022 (uke 40)
 • Skolefri onsdag 16. november 2022*
 • Juleferie fra og med torsdag 22. desember 2022 til og med søndag 1. januar 2023
 • Vinterferie fra og med mandag 20. februar til og med fredag 24. februar 2023 (uke 8)
 • Påskeferie fra og med mandag 3. april til og med mandag 10. april 2023
 • Helligdager og fridager i 2023 
  • Arbeidernes dag 1.mai
  • Nasjonaldag onsdag 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
  • 2. pinsedag mandag 29. mai
 • Siste skoledag før ferien fredag 16. juni 2023
 • Sommerferie fra og med mandag 19. juni 2023

 

 • SFO har feriestengt i uke 27,28, 29, 30 i 2023. (fra og med mandag 3. juli til og med fredag 28. juli).
 • Hver SFO har i tillegg fem planleggingsdager som bestemmes i samarbeid med skolen. Den enkelte SFO kan gi deg oversikt over egne planleggingsdager.
 • Skolene fastsetter 6 planleggingsdager innenfor fridagene.
 • Barnehagene fastsetter 5 egne planleggingsdager- kontakt barnehagen for å få oversikt over disse.

*Merk at enkelte skoler kan ha vedtatt andre planleggingsdager i overenskomst med skolens samarbeidsorganer. Den enkelte skole informerer om det. 

Forskrift om skolerute

Regler for hvordan skoleruta -ferier og fridager i skolen- fastsettes finner du i Forskrift om skolerute i Lillestrømskolen.