Skoleruta for Lillestrømskolen

Se skoleruta for alle skoler. Planleggingsdager legges til elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Søke om fri

Søke fri for elever. Hvem behandler søknaden? Klagerett, reglement og oppfølging.