Skoleruta for Lillestrømskolen

Se skoleruta for alle skoler. Planleggingsdager legges til elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Permisjonsreglement for elever ved Lillestrømskolen

Permisjonsreglement for Lillestrømskolen ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 21.11, 2019 og gjelder fra 1.1. 2020.

Søke om fri

Søke fri for elever. Hvem behandler søknaden? Klagerett Reglement og oppfølging.

Lillestrøm sommerskole

Sommerskolen er et gratis tilbud for elever i Lillestrøm kommune som begynner i 5.-10. trinn til høsten.