Tider for oppmøte 1. skoledag

Alle skolene starter torsdag 17. august, unntatt kulturskolen, som starter mandag 21. august

Skoleruta for Lillestrømskolen

Se skoleruta for alle skoler. Planleggingsdager legges til elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Søke om fri

Søke fri for elever. Hvem behandler søknaden? Klagerett, reglement og oppfølging.