Les råd og anbefalinger for Lillestrøm kommune og smittevernvurdering for uke 36

Informasjon om koronavaksine

Tider for oppmøte 1. skoledag

Alle skolene starter onsdag 18. august, unntatt kulturskolen, som starter mandag 23. august og Volla som starter mandag 16. august. Tidene varierer mellom skolene og de ulike trinnene

Skoleruta for Lillestrømskolen

Se skoleruta for alle skoler. Planleggingsdager legges til elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Permisjonsreglement for elever ved Lillestrømskolen

Permisjonsreglement for Lillestrømskolen ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 21.11, 2019 og gjelder fra 1.1. 2020.

Søke om fri

Søke fri for elever. Hvem behandler søknaden? Klagerett Reglement og oppfølging.

Lillestrøm sommerskole

Sommerskolen er et gratis tilbud for elever i Lillestrøm kommune som begynner i 5.-10. trinn til høsten.