Slik sender du oppsigelsen

Du sier opp plassen din på SFO ved å levere oppsigelse i foreldreportalen.

Oppsigelsen vil bli behandlet i henhold til vedtektene.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. i påfølgende måned.

Det gjelder også dersom du flytter ut av kommunen. Du må si opp plassen også når årsaken er at dere flytter.

Kan jeg søke om permisjon?

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra SFO. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.

Endre oppholdstid

Hvis du ønsker å tilbudet ditt i SFO (endre SFO-modell) gjør du det ved å søke om endring via foreldreportalen.

Endringen vil bli behandlet i henhold til vedtektene.

Særlig om tilbud i skoleferiene

Gjeldende fra 1.8.23:
I skoleferier vil halv plass tilsi 25 timer per uke, og hel plass inntil 50 timer per uke. Dette gjelder også for de ukene i august før skolen har startet. Hvis du har halv plass, kan du bruke inntil 5 timer per dag. De fem timen må tas i sammenheng, og den enkelte SFO avgjør i god tid før ferien om plassen kan benyttes fra kl. 9-14, eller fra kl. 10-15.

Det er videre mulig å kjøpe seg til utvidet tid i feriene dersom SFO har kapasitet til dette. Det er kun elever som har halv plass som kan inngå avtale om kjøp av hel plass i ferie. Det er ikke mulig å kjøpe kun enkeltdager.

Utvidet plass i ferie må avtales i god tid med din SFO.

Søknad om utvidet tid i ferier sendes på e-post til din SFO. Prisen for å utvide fra halv til hel plass er 253,- per uke. Det kan kun søkes om en hel uke, og vil bli fakturert for en uke uanhengig av antall virkedager den gjeldende uka. 

Vedtekter

Les alle vedtektene for SFO