Slik sender du oppsigelsen

Du sier opp plassen din på SFO ved å levere oppsigelse i foreldreportalen.

Oppsigelsen vil bli behandlet i henhold til vedtektene.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. i påfølgende måned.

Det gjelder også dersom du flytter ut av kommunen. Du må si opp plassen også når årsaken er at dere flytter.

Kan jeg søke om permisjon?

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra SFO. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.

Endre oppholdstid

Hvis du ønsker å beholde antall dager i SFO-modellen du har, men ønsker å endre hvilke dager barnet er i SFO, ta kontakt direkte med din SFO.

Hvis du ønsker å øke eller redusere antall dager per uke i SFO (endre SFO-modell) gjør du det ved å søke om endring via foreldreportalen.

Endringen vil bli behandlet i henhold til vedtektene.

Vedtekter

Les alle vedtektene for SFO