Slik søker du plass på SFO

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud før og etter skoletid. Alle som ønsker det får plass på SFO på den skolen de går på. Barn som begynner på skolen i august 2020 kan søke om SFO-plass så snart informasjon om skolestart er mottatt.

Søk SFO-plass

Søknadfrist

Søknadsfristen for skoleåret 2020/2021, er 1. april. Det åpnes for å kunne søke fra 1. mars. Sender du inn søknad etter fristen vil startdato avtales med den enkelte SFO, avhengig av kapasitet ved SFOen.

Svare på tilbud 

Du kan se status på søknaden din og besvare tilbud du mottar i foreldreportalen

Relevante lenker