Hvem kan gå på SFO?

Barn 1. til 4. klasse kan gå på SFO. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass 5. -7. trinn.

Alle som ønsker det får plass i SFO på den skolen de skal gå på.

Åpningstider

Dette er åpningstidene

Hva gjør barna?

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. 

SFO skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Hvordan får jeg plass?

Søk plass på SFO

Mer informasjon om SFO