Åpningstid i resepsjonen i uke 39

  • Mandag til onsdag fra 08.30 til 13.00 
  • Torsdag og fredag fra 10.00 til 12.30 (stengt i lunsjen 11.15 til 12.00)

Lillestrøm voksenopplæring

Lillestrøm voksenopplæring har lokaler på Skedsmokorset.
Vi har rundt 450 elever. Våre deltakere er blant annet fra: Syria, Eritrea, Etiopia, Kongo, Afghanistan, Thailand, Vietnam, Irak, Somalia, Pakistan, Iran, Polen og Russland. Det jobber cirka 40 personer her med lærere, ledelse og merkantilt personale.