Påmeldingsinformasjon 

 • Det er begrenset antall plasser og du må melde deg på tidligst mulig.
 • Påmeldingen er bindende. Du velger selv om du vil ta alle delprøvene eller bare en av dem.
 • Det er ikke lov å melde seg på samme delprøve to ganger i samme prøveperiode.
 • Du kan ikke ta alle delprøvene på en dag.
  • Muntlig prøvedag er en egen dag.
  • Skriftlig prøve (Lese, lytte og skrive) er egen dag.
 • Husk å oppgi riktig adresse. Har du flyttet gi beskjed til oss slik at vi kan endre adressen din.
 • Det er viktig at du fullfører hele påmeldingen.
 • Du er påmeldt når du mottar sms og e-post.

Prøver

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven

 • Prøven skal avslutte 50 timer opplæring i samfunnskunnskap.
 • Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter)
 • Prøven gjennomføres på pc
 • Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer (kun 1 svar er riktig)
 • Du må minst 29 riktige svar for å bestå prøven

Pris 

 • Har du rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap kan du ta prøven gratis 1 gang i din bostedskommune
 • Alle som skal ta prøven gratis må kontakte oss for påmelding
 • Prøven koster 918 kroner
 • Betalingsfrist 24 timer før prøven. Prøven koster 1200 kroner dersom du betaler etter fristen.
 • Du kan betale med kort i skolens ekspedisjon eller med VIPPS til 137445. Husk å oppgi kandidatnummer og hvilken prøve du betaler for.

Her kan du øve til prøven

Statsborgerskapsprøven

 • Prøvedato legges ut på kompetansenorge.no
 • Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter)
 • Prøven er på norsk
 • Du får 36 oppgaver og hver oppgave har tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig.
 • Du må ha 24 riktige for å bestå prøven

Pris 

 • Prøven koster 918 kroner
 • Betalingsfrist 24 timer før prøven. Prøven koster 1200 kroner dersom du betaler etter fristen.
 • Du kan betale med kort i skolens ekspedisjon eller med VIPPS til 137445. Husk å oppgi kandidatnummer og hvilken prøve du betaler for.

 

Her kan du øve til prøven

Norskprøver

Norskprøven kan tas muntlig og skriftlig.

 • Leseprøve (inntil 75 minutter)
 • Lytteprøve (25-50 minutter)
 • Skriftlig prøve (90 minutter på A1-A2 og A2-B1, 120 minutter på B1-B2)
 • Muntlig prøve 20-30 minutter

Pris

 • Muntlig prøve koster 1 020 kroner
 • Skriftlig prøve koster 1 020 kroner
 • Du kan betale med kort i skolens ekspedisjon eller med VIPPS til 137445. Husk å oppgi kandidatnummer og hvilken prøve du betaler for.

 

 

Her kan du øve til prøven

Prøvedatoer

Neste prøveperiode: desember 2021
Påmeldingsperiode: 1-5 november
Påmelding skjer på www.kompetansenorge.no 

Lillestrøm kommune tilbyr norsk prøve vinter, vår og sommer. Vi har ikke høstprøve. 

Les mer om prøver og prøvedatoer på kompetansenorge.no

Fravær under prøven

Møter du ikke til prøven må du betale for prøven. Har du rett til gratis prøve og ikke møter må du betale neste gang du vil ta prøven.
Er du syk må du sende sykemelding til oss innen 7 dager.

Sykemelding sendes til:
Lillestrøm Voksenopplæring
Postboks 313
2003 Lillestrøm
E-post: livo@lillestrom.kommune.no