Påmeldingsinformasjon 

 • Påmelding skjer på www.kompetansenorge.no 
 • Det er viktig at du fullfører hele påmeldingen. Du er påmeldt når du har mottatt sms og epost. 
 • Det er begrenset antall plasser og du må melde deg på tidligst mulig.
 • Påmeldingen er bindende. Du velger selv om du vil ta alle delprøvene eller bare en av dem.
 • Det er ikke lov å melde seg på samme delprøve to ganger i samme prøveperiode.
 • Du kan ikke ta muntlig og skriftlig prøve på samme dag.
 • Husk å oppgi riktig adresse. Har du flyttet, gi beskjed til oss slik at vi kan endre adressen din.
 • Har du rett til gratis prøve, må du kontakte skolen for påmelding til prøve.

Prøver

Samfunnskunnskapsprøven

Prøve i samfunnskunnskap

 • Prøvedato legges ut på kompetansenorge.no
 • Prøven skal avslutte 50 timer opplæring i samfunnskunnskap.
 • Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter)
 • Prøven gjennomføres på pc
 • Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer (kun 1 svar er riktig)
 • Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven
 • Skal du søke permanent oppholdstillatelse må du bestå prøven i samfunnskunnskap på morsmål.
 • Skal du søke om statsborgerskap må du bestå statsborgerprøven eller prøven i samfunnskunnskap på norsk.

Pris 

 • Har du rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap kan du ta prøven gratis 1 gang i din bostedskommune
 • Alle som skal ta prøven gratis må kontakte oss for påmelding
 • Prøven koster 969 kroner

Her kan du øve til prøven

Statsborgerskapsprøven

 • Prøvedato legges ut på kompetansenorge.no
 • Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter)
 • Prøven er på norsk
 • Du får 36 oppgaver og hver oppgave har tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig.
 • Du må ha 24 riktige for å bestå prøven
 • Skal du søke om statsborgerskap må du bestå statsborgerprøven eller prøven i samfunnskunnskap på norsk.

Pris 

 • Prøven koster 969 kroner
 • Betalingsfrist 24 timer før prøven. 

Her kan du øve til prøven

Norskprøver

Norskprøven er både muntlig og skriftlig.

 • Skriftlig norskprøve består av: 
  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25-50 minutter)
  • Skriveprøve (90 minutter på A1-A2 og A2-B1, 120 minutter på B1-B2)
 • Muntlig prøve 20-30 minutter

Pris

 • Muntlig prøve koster 1 077 kroner
 • Skriftlig prøve koster 1 077 kroner

 

Her kan du øve til prøven

Prøvedatoer norsk 

Påmelding skjer på kompetansenorge.no. Har du rett til gratis prøve, må du kontakte oss.

Vinter 2022:
Påmelding: 31. oktober til 4. november
Prøveperiode: 5. desember til 9. desember
Resultat sendes ut 10. januar

Vår 2023
Påmelding: 23-27. januar
Prøveperiode: 13 -17 mars
Resultat sendes ut 12. april

Sommer 2023
Påmelding: 17-21. april
Prøveperiode: 22. mai - 2. juni
Resultat sendes ut 21. juni

Høst 2023
Påmelding: 21-25. august
Prøveperiode: 25-29. september
Resultat sendes ut: 24. oktober

Vinter 2023
Påmelding: 30. oktober - 3. november
Prøveperiode: 4-8. desember
Resultat sendes ut: 9 januar 2024

De som har meldt seg på prøven vil få epost og sms fra kompetansenorge.

Fravær under prøven

Møter du ikke til prøven må du betale for prøven. Har du rett til gratis prøve og ikke møter, må du betale neste gang du vil ta prøven. Er du syk må du sende sykemelding til oss innen 7 dager.

Sykemelding sendes til:
Lillestrøm Voksenopplæring
Postboks 313
2003 Lillestrøm
E-post: livo@lillestrom.kommune.no

Prøvebevis/vitnemål