Påmeldingsinformasjon 

 • Påmelding skjer på www.kompetansenorge.no 
 • Du er påmeldt når du har mottatt sms og epost. 
 • Det er begrenset antall plasser og du må melde deg på tidligst mulig.
 • Påmeldingen er bindende. Du velger selv om du vil ta alle delprøvene eller bare en av dem.
 • Det er ikke lov å melde seg på samme delprøve to ganger i samme prøveperiode.
 • Du kan ikke ta muntlig og skriftlig prøve på samme dag.
  • Muntlig prøvedag er en egen dag.
  • Skriftlig prøve (Lese, lytte og skrive) er egen dag.
 • Husk å oppgi riktig adresse. Har du flyttet, gi beskjed til oss slik at vi kan endre adressen din.
 • Det er viktig at du fullfører hele påmeldingen.

Prøver

Samfunnskunnskapsprøven

Prøve i samfunnskunnskap

 • Prøvedato legges ut på kompetansenorge.no
 • Prøven skal avslutte 50 timer opplæring i samfunnskunnskap.
 • Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter)
 • Prøven gjennomføres på pc
 • Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer (kun 1 svar er riktig)
 • Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven
 • Skal du søke permanent oppholdstillatelse må du bestå prøven i samfunnskunnskap på morsmål.
 • Skal du søke om statsborgerskap må du bestå statsborgerprøven eller prøven i samfunnskunnskap på norsk.

Pris 

 • Har du rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap kan du ta prøven gratis 1 gang i din bostedskommune
 • Alle som skal ta prøven gratis må kontakte oss for påmelding
 • Prøven koster 941 kroner
 • Du kan betale med kort i skolens ekspedisjon eller med VIPPS til 137445. Husk å oppgi kandidatnummer og hvilken prøve du betaler for.

Her kan du øve til prøven

Statsborgerskapsprøven

 • Prøvedato legges ut på kompetansenorge.no
 • Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter)
 • Prøven er på norsk
 • Du får 36 oppgaver og hver oppgave har tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig.
 • Du må ha 24 riktige for å bestå prøven
 • Skal du søke om statsborgerskap må du bestå statsborgerprøven eller prøven i samfunnskunnskap på norsk.

Pris 

 • Prøven koster 941 kroner
 • Betalingsfrist 24 timer før prøven. 
 • Du kan betale med kort i skolens ekspedisjon eller med VIPPS til 137445. Husk å oppgi kandidatnummer og hvilken prøve du betaler for.

 

Her kan du øve til prøven

Norskprøver

Norskprøven er både muntlig og skriftlig.

 • Skriftlig norskprøve består av: 
  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25-50 minutter)
  • Skriveprøve (90 minutter på A1-A2 og A2-B1, 120 minutter på B1-B2)
 • Muntlig prøve 20-30 minutter

Pris

 • Muntlig prøve koster 1 046 kroner
 • Skriftlig prøve koster 1 046 kroner
 • Du kan betale med kort i skolens ekspedisjon eller med VIPPS til 137445. Husk å oppgi kandidatnummer og hvilken prøve du betaler for.

 

 

Her kan du øve til prøven

Prøvedatoer norsk 2022

Påmelding skjer på www.kompetansenorge.no. Har du rett til gratis prøve, må du kontakte oss.

Høst:
Påmelding: 22. august til 26. august
Prøveperiode: 26. september til 30. september
Resultat sendes ut 25. oktober

Vinter:
Påmelding: 31. oktober til 4. november
Prøveperiode: 5. desember til 9. desember
Resultat sendes ut 10. januar

De som har meldt seg på prøven vil få epost og sms fra kompetansenorge.

Fravær under prøven

Møter du ikke til prøven må du betale for prøven. Har du rett til gratis prøve og ikke møter, må du betale neste gang du vil ta prøven. Er du syk må du sende sykemelding til oss innen 7 dager.

Sykemelding sendes til:
Lillestrøm Voksenopplæring
Postboks 313
2003 Lillestrøm
E-post: livo@lillestrom.kommune.no