Søk norskkurs

For å starte på norskkurs eller grunnskole må du sende inn søknad til oss.

Søk om grunnskoleopplæring eller opplæring i norsk/samfunnskunnskap

Inntakssamtale

Du blir invitert til en inntakssamtale etter du har søkt.

Til denne samtalen må du ha med deg:papirer på lovlig opphold, ID og dokumentasjon på utdanning du har gjennomført (vitnemål).

Det kan ta 2-3 uker fra du inntaksmøte til du får svar.

Våre norskkurs

Vi tilbyr norskkurs for deltakere som har minimum grunnskole fra hjemlandet. Læreplanen i norsk for voksne innvandrere bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk (2011). I læreplanen er språkferdighetene beskrevet på fire nivåer: A1, A2, B1 og B2. Vi har klasser på elementært nivå (A1 og A2) og på selvstendig nivå (B1). Vi tilbyr også nettkurs på selvstendig nivå (B1 og B2). 

Oversikt over dager og tidspunkter for kurs

Dagtid: mellom 08.45 og 15.15 (13-15 undervisningstimer i uka)
Kveldskurs: kl: 17.30 - 20.00, mandag og onsdag 

Hva koster det å gå på norskkurs?

Mange har rett til gratis norskkurs. Elever som ikke har rett til gratis kurs må betale kursavgiften før første undervisningsdag. En skoletime varer i 45 minutter.

Priser gjeldende fra 1. januar 2022:

  • Dagtid - 81 kroner per undervisningstime 
  • Kveldstid - 98 kroner per undervisningstime 
  • Nettkurs koster 89 kroner per undervisningstime

Alle som må betale for norskkurs vil motta en betalingsavtale.