Norskopplæring

Vi har norskkurs på alle nivåer fra helt nybegynner til akademisk nivå B2.

Opplæringen bygger på Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap 2021. Læreplanen bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR), som beskriver språknivåene: A1, A2, B1 og B2. 

Vi har klasser på alle nivåer og med ulik progresjon. Undervisningen foregår på dagtid og på kveldstid. 

Dagkurs: mellom kl. 09.00 og 16.00 (16 undervisningstimer 3 dager pr uke)
Kveldskurs: kl. 17.30 - 20.00 mandag og onsdag 
Nettkurs B2: 3 undervisningstimer per uke. Du får hver uke en plan, Power Pointer, lenker til nettoppgaver og skriveoppgaver som sendes til lærer. Lærer kommenterer og retter nettoppgavene og skriveoppgavene.

Hva koster det å gå på norskkurs?

Mange har rett til gratis norskkurs. Elever som ikke har rett til gratis kurs får en betalingsavtale. En skoletime varer i 45 minutter.

  • Dagtid kr 90.- pr undervisningstime 
  • Kveldstid kr 110.- pr undervisningstime 
  • Nettkurs B2 - kr 300.- pr uke

Dagkurs: 3 dager per uke i 4 uker kr 5760
Kveldskurs: 2 dager per uke i 4 uker kr 2640

Merk: Skal NAV eller arbeidsgiver betale for kurs , må vi ha en bekreftelse fra dem før du kan starte på kurs. Påmelding er bindende. Hvis du ønsker å si opp plassen din, må dette gjøre 1 måned før du slutter. 

Priser gjeldende fra 1. januar 2024. 

Slik søker du

For å starte på norskkurs må du sende inn søknad til oss.

Søknad om norskopplæring eller grunnskoleopplæring