Søk norskkurs

For å starte på norskkurs eller grunnskole må du sende inn søknad til oss.

Søk om grunnskoleopplæring eller opplæring i norsk/samfunnskunnskap

Inntakssamtale

Du blir invitert til en inntakssamtale ca 2-3 uker etter at du har søkt.

Til denne samtalen må du ha med deg: Papirer på lovlig opphold, ID (oppholdskort, pass) og dokumentasjon på utdanning du har gjennomført (vitnemål).

Våre norskkurs

Vi tilbyr norskkurs for deltakere som har minimum grunnskole fra hjemlandet. Læreplanen i norsk for voksne innvandrere bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk (2011). I læreplanen er språkferdighetene beskrevet på fire nivåer: A1, A2, B1 og B2. Vi har klasser på elementært nivå (A1 og A2) og på selvstendig nivå (B1). Oversikt over dager og tidspunkter for kurs

Dagtid: mellom 08.45 og 14.45 (13-15 undervisningstimer i uka)
Kveldskurs: kl: 17.00 - 19.30, mandag og onsdag 

Hva koster det å gå på norskkurs?

Mange har rett til gratis norskkurs. Elever som ikke har rett til gratis kurs får en betalingsavtale. En skoletime varer i 45 minutter.

Priser gjeldende fra 1. januar 2023:

  • Dagtid - 83 kroner per undervisningstime 
  • Kveldstid - 101 kroner per undervisningstime