Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av plikt og/eller rett til opplæring. Personer som får fritak kan miste retten til gratis opplæring. 

Du kan søke fritak hvis du:

  • ikke har fullført plikten din
  • skal søke om permanent opphold
  • er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven
  • har bostedsadresse i Lillestrøm kommune

Du kan ikke få fritak hvis du:

  • allerede har permanent oppholdstillatelse og skal søke statsborgerskap
    (Det er UDI som behandler søknader om unntak fra krav til statsborgerskap)
  • har fått fritak i en annen kommune. (Ta kontakt med kommunen du fikk fritak i)

Fritak fra plikt til opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap

Du kan få fritak hvis du:

  1. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk/og eller om det norske samfunnet.
  2. Har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak. (Legeerklæring kreves)

Søknad om fritak

Søk fritak - Skriv hva du søker fritak for og legg ved dokumentasjon