Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring. Personer som får fritak kan miste retten til gratis opplæring. 

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan søke om fritak hvis du:

  1. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. 
  2. Har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak. (Legeerklæring kreves).
  3. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet (gjelder for personer med oppholdstillatelse etter 1. januar 2016). 

Fritak fra plikt til å avlegge prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan søke om fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøve.

Fritaket innvilges kun dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker til grunn. Her kreves det dokumentasjon fra lege eller spesialist.

Søknad om fritak

Søk fritak - Skriv hva du søker fritak for og legg ved dokumentasjon