På Lillestrøm voksenopplæring tilbyr vi forberedende voksenopplæring (FVO) til deg som ønsker å gjennomføre grunnskolen.

Søk grunnskole

For å starte på norskkurs må du sende inn søknad til oss.

Søknad om norskopplæring eller grunnskoleopplæring

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Lillestrøm voksenopplæring er med i et forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Vi følger modulstrukturerte læreplaner i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Deltakere med behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring følger en egen læreplan og går i grunnmodulen.

Vi har klasser på hver modul:

  • Grunnmodul
  • Modul 1
  • Modul 2
  • Modul 3
  • Modul 4

Elevens norsknivå avgjør plassering i modul.

Hvilke fag omfattes?

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk 
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

I modul 4 avlegger du skriftlig og muntlig eksamen på 10. klassenivå og får vitnemål. Vitnemålet brukes som grunnlag for å søke videregående skole.