Timebekreftelse/deltakerbekreftelse

Timebekreftelse er en bekreftelse på antall timer du har gjennomført i norsk og samfunnskunnskap.

En deltakerbekreftelse er en bekreftelse for deg som går på norskkurs eller grunnskole i dag.

Vi har 3 ukers behandlingsfrist for søknader når skolen holder åpent.

Trykk på knappen «søk om timebekreftelse» under for å søke. I skjemaet må du velge om du ønsker bekreftelse for 1. timebekreftelse eller 2. deltakerbekreftelse.

Søk timebekreftelse/deltakerbekreftelse

Søknad om permisjon (velferdspermisjon)

Hvert år kan det innvilges inntil 10 dagers velferdspermisjon. Du kan også søke om halvdags permisjon eller permisjon i noen timer, for eksempel i forbindelse med avtalt time hos lege/tannlege.  

Søk om permisjon