Søknad om permisjon fra opplæring

Her kan du som er deltaker ved Lillestrøm voksenopplæring og har et vedtak etter integreringsloven søke om permisjon fra undervisningen. 

Godkjente permisjoner gir utvidet frist for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Du kan søke om:

  • Permisjon 1-10 dager (f.eks religiøse høytidsdager, eget bryllup, begravelse, tilvenning i barnehage, første skoledag)
  • Permisjon ved egen eller barns sykdom/skade
  • Permisjon ved fødsel og adopsjon i opptil 10 mnd. 
  • 2 uker pappapermisjon ved fødsel/adopsjon

Krav om dokumentasjon:

  • Fra lege ved langvarig sykefravær
  • Dokumentasjon som bekrefter fødsel eller adopsjon

Søk om permisjon