Timebekreftelse/deltakerbekreftelse

Timebekreftelse er en bekreftelse på antall timer du har gjennomført i norsk og samfunnskunnskap.

En deltakerbekreftelse er en bekreftelse for deg som går på norskkurs eller grunnskole i dag.

Vi har 3 ukers behandlingsfrist for søknader når skolen holder åpent.

Trykk på knappen «søk om timebekreftelse» under for å søke. I skjemaet må du velge om du ønsker bekreftelse for 1. timebekreftelse eller 2. deltakerbekreftelse.

Søk timebekreftelse/deltakerbekreftelse

Søknad om permisjon fra opplæring

Her kan du som er deltaker ved Lillestrøm voksenopplæring søke om permisjon fra undervisningen. Retten til permisjon fra undervisning gjelder for deg som har rett og/eller plikt til opplæring. 

Godkjente permisjon gir utvidet frist for rett og plikt. Dette gjelder elever som har vedtak etter Integreringsloven. 

  • Permisjon 1-10 dager (f.eks religiøse høytidsdager, eget bryllup, begravelse, tilvenning i barnehage, første skoledag)
  • Ved langvarig egen eller barns sykdom eller skade
  • Ved fødsel og adopsjon opptil 10 mnd. 
  • 2 uker pappapermisjon ved fødsel/adopsjon

Krav om dokumentasjon

  • Fra lege ved langvarig sykemelding
  • Dokumentasjon som bekrefter fødsel eller adopsjon 
Søk om permisjon