Du kan kontakte oss på e-post eller telefon ved spørsmål om:

  • skoleplass. For søknad om skolebytte benytt eget skjema
  • skoleskyss
  • barnehageplass
  • søknad om redusert betaling i SFO og barnehage
  • faktura for SFO -og barnehageplass

Kontakt oss via e-post

For spørsmål om skole:

 oppvekstpost@lillestrom.kommune.no

For spørsmål om barnehageplass og søknad om redusert betaling:

 barnehageadmin@lillestrom.kommune.no

For spørsmål om faktura for barnehage/sfo:

 faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no

Kontakt oss på telefon

Vi kan kontaktes på telefon mandag – fredag, fra 08.30 - 11.00  og 12.00 - 15.00.

Skole og barnehageadministrasjonen

 63 88 62 40

Relevante sider

Barnehagemyndigheten 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Les mer om barnehagemyndigheten