Ferie og fridager i skolen

Skoleruta for Lillestrømskolen, søke om fri, permisjonsreglement for elever ved Lillestrømskolen.

Skolemiljø og mobbing

Rettigheter, hjelp, klage på skolen.

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til oss uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Skoleskyss

Kriterier for skoleskyss. Hvordan søke.

Klage på karakter

Du kan klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.