Skolemiljø og mobbing

Rettigheter, hjelp, klage på skolen.

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til oss uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Skoleskyss

Kriterier for skoleskyss. Hvordan søke.

Hvis en elev skader seg

Skolen er ansvarlig for sikkerheten til eleven. Her finner du skolens rutiner når en elev skader seg. 

Ulykkesforsikring for elever

Kommunen har ulykkesforsikring for alle elever i grunnskolen. Forsikringen dekker ulykkesskade

Tannlege og tannhelse

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Ved behov for akutt hjelp, ring til tannklinikken som er nærmest der du bor.

Fritak fra vurdering med karakter

Søk om fritak fra vurdering med karakter.

Klage på karakter

Du kan klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Slette fravær i grunnskolen

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.