Ferie og fridager i skolen

Skoleruta for Lillestrømskolen, søke om fri, permisjonsreglement for elever ved Lillestrømskolen.

Skolemiljø og mobbing

Rettigheter, hjelp, klage på skolen.

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til oss uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Skoleskyss

Kriterier for skoleskyss. Hvordan søke.

Hvis en elev skader seg

Skolen er ansvarlig for sikkerheten til eleven. Her finner du skolens rutiner når en elev skader seg. 

Tannlege og tannhelse

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Ved behov for akutt hjelp, ring til tannklinikken som er nærmest der du bor.

Klage på karakter

Du kan klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Fravær fra skolen i Korona-pandemien

Det er nå flere elever enn normalt som må være borte fra skolen på grunn av symptomer på covid-19. Vi har derfor samlet en del informasjon om fravær og opplæring.