Elever som kan søke om fritak i alle fag er:

  • Elever med IOP i faget.
  • Elever i innføringstilbud.

Elever som kan søke om fritak i sidemål:

  • Elever som har problemer med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon, eller
  • Elever som ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
  • Elever som i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
  • Elever som i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har gått i internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.

Elever som kan søke om fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving:

  • Elever som ikke kan følge opplæringen i kroppsøving skal få tilrettelagt opplæring så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakterer, kan eleven få fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving. Dette gjelder både elever i grunnskolen og i videregående opplæring.

Elever som er fritatt fra karakter, skal ikke trekkes ut til eller delta på eksamen. Kandidater som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal kun ha en eksamensdag i norsk hovedmål.

Søk om fritak fra vurdering med karakter

Søknad sendes til rektor ved den skole eleven går på. Har du gått ut av grunnskolen, men ønsker å søke om fritak med tilbakevirkende kraft, må du ta direkte kontakt med den skolen du gikk på. Du kan ikke bruke skjemaet til dette.

Søk om fritak fra vurdering med karakter