Hva dekker forsikringen?

Forsikringen kan for eksempel dekke utgifter til medisinsk behandling, dersom de ikke dekkes av det offentlige.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder

  • i undervisningstiden på undervisningsstedet
  • på SFO
  • på skoleveien til og fra skolen

Hva gjør skolen hvis eleven skader seg?

Hvis en elev skader seg, skal skolen registrere hendelsen.

Skolen informerer foreldrene om når skader skal meldes til forsikringsselskapet.

Hvis en skade skal meldes, hjelper skolen foreldrene med utfylling av skadeskjema, og bekrefter hendelsen overfor forsikringsselskapet.

Hvis skaden ikke meldes, kan dette likevel gjøres senere hvis det da oppstår et krav om dekning av utgifter. En skade registrert av skolen likestilles med melding gitt til forsikringsselskapet.

Hva gjør foreldrene hvis eleven skader seg?

Foreldrene bør gi beskjed til skolen hvis barnet har fått medisinsk behandling pga. av skaden på skolen, slik at skolen kan registrere dette.
Dette skjer hvis en elev skader seg på skolen