Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket.

Ved behov for akutt hjelp, ring til tannklinikken som er nærmest der du bor. Utenom tannklinikkens åpningstid får du informasjon om hvor du kan henvende deg via telefonsvarer. Ta også gjerne kontakt med tannklinikken hvis det er noe du lurer på.

Barn og ungdom får tilbud om gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år. Fra og med det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år betaler de en egenandel på 25 %.