Om legevakten

Ring legevakt på 116 117. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt.

Fastlege

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til.

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til oss uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Fysioterapi og ergoterapi

Rehabilitering, hjemmerehabilitering, fysio- og ergoterapi for barn og voksne, fysioterapeuter med kommunal avtale.

Vaksiner og smittevern

Reisevaksine, barnevaksinasjonsprogram, tuberkuloseundersøkelse.

Frisklivssentralen

Oppfølging ved Frisklivssentralen skal være et lavterskeltilbud for de som har behov for endring av livsstil for å få økt livsglede og helse.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

KAD er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for øyeblikkelig hjelp som følge av somatisk sykdom eller psykiske helse- og rusproblemer.

Tjenestetorget for voksne

Døren inn til alle helsetjenestene kommunen har å tilby.

Kreftkoordinator

Veiledning, støtte og hjelp i alle faser av kreftsykdommen.

Demensteamet

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med Hukommelsesteamet er et uforpliktene lavterskeltilbud og tilbudet er gratis.

Lindrende enhet

Tilbud utviklet spesielt for alvorlig syke og døende med behov for mer avansert behandling, pleie og omsorg.