Legevakt

Om legevakten Nedre Romerike Legevakt Sørumsand legevakt Ventetid på legevakten

Fastlege

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til.

Kriseteam

Lillestrøm psykososiale kriseteam tilbyr bistand til enkeltpersoner eller grupper som har vært utsatt for eller vitne til særlig alvorlige og akutte hendelser.

Helsestasjon

Finn helsestasjon, jordmor og svangerskapskontroll, Helsestasjon for barn 0-6 år Helsestasjon for ungdom (HFU)

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til oss uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Fysioterapi og ergoterapi

Rehabilitering, hjemmerehabilitering, fysio- og ergoterapi for barn og voksne, fysioterapeuter med kommunal avtale.

Vaksiner og smittevern

Reisevaksine, barnevaksinasjonsprogram, tuberkuloseundersøkelse.

Frisklivssentralen

Oppfølging ved Frisklivssentralen skal være et lavterskeltilbud for de som har behov for endring av livsstil for å få økt livsglede og helse.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

KAD er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for øyeblikkelig hjelp som følge av somatisk sykdom eller psykiske helse- og rusproblemer.

Tjenestetorget for voksne

Tjenestetorg for voksne er kommunens «en dør inn» til helse og-omsorgstjenester for innbyggere over 18 år.

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegene er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Tannlege og tannhelse

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Ved behov for akutt hjelp, ring til tannklinikken som er nærmest der du bor.

Kreftkoordinator

Veiledning, støtte og hjelp i alle faser av kreftsykdommen.

Demensteamet

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med Hukommelsesteamet er et uforpliktende lavterskeltilbud og tilbudet er gratis.

Lindrende enhet

Tilbud utviklet spesielt for alvorlig syke og døende med behov for mer avansert behandling, pleie og omsorg.