Hvem er kommuneoverlegen?

Kommuneoverlegene er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Hva gjør kommuneoverlegen?

Viktige oppgaver er blant annet:

  • helsemessig beredskap
  • smittevern
  • miljørettet helsevern
  • folkehelse
  • rådgivning
  • bekymringsmeldinger
  • forvaltning
  • kvalitetsutvikling
  • medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen