Oppgaver

Oppgavene omfatter blant annet

 • rådgivning og veiledning i tema der faktorer i miljøet kan påvirke helsen
 • tilsyn og godkjenning av virksomheter som skoler, barnehager, solarier, badstuer og badeanlegg mv.
 • uttalelser i plan- og byggesaker
 • behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning og lignende) etter forskrift om miljørettet helsevern

Andre temasider knyttet til miljørettet helsevern

Melding om virksomhet under miljørettede helsevernforeskrifter

Tiltak som har med meldeplikt eller godkjenningsplikt etter miljørettede helsevernforeskrifter skal meldes inn ved for eksempel første gangs oppstart, vesentlig utvidelse eller endring eller eierskifte.

Meld inn tiltak

 

Type virksomhet som kan melde inn tiltak

 • Tatovering/hulltaking/piercing
 • Hudpleie
 • Bad/basseng/badstu
 • Solarium
 • Frisør
 • Kjøletårn/luftskrubber
 • Asylmottak
 • Hospits
 • Campingplass
 • Forsamlingslokale
 • Utslipp av avløpsvann (privat utslipp til resipient)
 • Barnehagevirksomhet m.v
 • Grunnskole
 • Videregående skole
 • Skadedyrbekjempelse med midler i h.t skadedyrforskriften §3.2. 3. ledd

Lovverk

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelseloven kapittel 3.