Oppgaver

Oppgavene omfatter blant annet

  • rådgivning og veiledning i tema der faktorer i miljøet kan påvirke helsen
  • tilsyn og godkjenning av virksomheter som skoler, barnehager, solarier, badstuer og badeanlegg mv.
  • uttalelser i plan- og byggesaker
  • behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning o.l.) etter forskrift om miljørettet helsevern

Andre temasider knyttet til miljørettet helsevern

Lovverk

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelseloven kapittel 3.