Hva er skadedyr

Skadedyr omfatter pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr etter forskrift om skadedyrbekjempelse.

Plikt til skadedyrkontroll

Eier eller bruker av bygning og eiendom har selvstendig ansvar for å forebygge, oppdage- og utrydde forekomst av skadedyr. Eier og bruker kan utføre skadedyrbekjempelse på egen eiendom forutsatt bruk av forskriftsmessig middel- og metode. All skadedyrbekjempelse utløser nabovarslingsplikt.

Hva gjør kommunen?

Kommunen ved fagstab helse og mestring kan gi deg informasjon om:

  • Veiledning om skadedyrregelverket
  • Veiledning om tiltak mot rotter og mus
  • Råd om skadedyr i bolig

Kommunen kan pålegge eier/bruker av en eiendom å foreta skadedyrbekjempelse.

Kommunen skal behandle meldinger om skadedyrbekjempelse som innebærer bruk av meldepliktige bekjempelsesmidler.

Kommunen fører tilsyn med at skadedyrforskriften overholdes i kommunen.

Godkjente skadedyrbekjempere

Hvis du ikke vil foreta bekjempelse selv, kan du ta kontakt med godkjente skadedyrbekjempere, som gir nødvendige opplysninger og bistand:

Folkehelseinstituttet har en liste over godkjente skadedyrbekjempere og hvor disse arbeider.

Rotter og rottebekjempelse

Rotter kan forårsake store materielle skader, og kan representere en smittefare. Det er derfor viktig å bekjempe rotteplagen.

Den viktigste og mest effektive bekjempelsen er ved sikring og fjerning av eksistensgrunnlaget for rottene ved eiendommen; opprydding i kjellere, i lysgraver og områdene rundt huset med mer. Fett og matrester tiltrekker også rotter.

Søppelkopper skal ha tettsluttende lokk. Volumet må være stort nok og matavfall må ikke legges på utsiden. Rotteutrydding ved hjelp av feller eller gift er den nest beste løsningen. Feller og eventuell rottegift fås kjøpt hos fargehandlere eller i fagforretninger. 

Grevling i hagen?

Les om hva du kan gjøre dersom du har grevling i hagen din

Måker

Måker er totalfredet i Norge. Det er forbudt å skyte eller fange måker, og det er forbudt å skade eller ødelegge reir og egg.

Lenker