Når anbefales måling av radon?

  • ved vesentlig ombygging, rehabilitering, oppussing, forandring av ventilasjonsforhold
  • for soverom og stue som er i bruk i flere timer hver dag
  • hvis du har innredet rom i kjeller/underetasje til varig oppholdsrom (soverom/stue)

Statens strålevern gir nyttig informasjon om radon, radonmåling, helserisiko og tiltak

Radonkart

Se kartfavoritt om radon i kartportalen.

Kartet gir informasjon om mulig fare for radon. Det kan ikke brukes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling.