Når anbefales måling av radon?

  • ved vesentlig ombygging, rehabilitering, oppussing, forandring av ventilasjonsforhold
  • for soverom og stue som er i bruk i flere timer hver dag
  • hvis du har innredet rom i kjeller/underetasje til varig oppholdsrom (soverom/stue)

Statens strålevern gir nyttig informasjon om radon, radonmåling, helserisiko og tiltak