Strengere koronaregler vedtatt og gjeldende fra 3. mars 

Informasjon om koronavaksine

Koronainformasjon

Informasjon om vaksinering

Vaksinering skjer i puljer og vi starter med beboere på sykehjem. All vaksinering skjer i regi av kommunen . All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Reisevaksine

Før du reiser til enkelte reisemål er det viktig at du vaksinerer deg. Lillestrøm kommune har ikke eget vaksinekontor, men du kan du ta reisevaksine på private klinikker og hos de fleste fastleger.

Barnevaksinasjon

Barnet ditt får tilbud om de nødvendige vaksinene når dere er til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet ditt tilbud om vaksiner på skolene. 

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkulose kan være en alvorlig sykdom hvis den ikke blir behandlet, men de aller fleste som får behandling blir helt friske. Sjekk om du må undersøkes og hvor du gjør det.

Influensavaksine

Kommunen har fått influensavaksiner fra Folkehelseinstituttet. Vi har i første omgang kun fått til risikopasienter.