Hvem kan få tilbudet?

Barn og ungdom i alderen 0 til 20 år.

Hvordan får jeg tilbudet?

Barnet ditt får tilbud om de nødvendige vaksinene når dere er til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet ditt tilbud om vaksiner på skolene. 

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

Oversikt over når barnet ditt får tilbud om de ulike vaksinene (fhi.no)

Hva inkluderer barnevaksinasjonsprogrammet?

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettsider

Oversikt over vaksiner

Kontakt

Kontakt helsestasjon