Om skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier, og flere skoler har også tilbud om skolelege. Tjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonsvirksomheten.
Les mer om helsestasjon for ungdom

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammer, oppfølging, samtaler, undervisning og veiledning i grupper og klasser.  

Helsesykepleieren har også god kompetanse på å snakke med barn og unge. Du kan for eksempel snakke med oss om ting som  

  • trivsel 
  • kost 
  • psykisk helse  

Helsesykepleier kan henvise deg videre til Psykisk helse og familiestøtte.  
Vi samarbeider også med fastlegen. 

Skolehelsetjenestens program

Skolehelsetjenesten har et fast program per trinn.

Åpningstid

Vi har fast kontortid. Sjekk med din skole.

Må jeg bestille time?

Du kan komme til oss uten avtale for å snakke om det du ønsker. 

Innkallinger og post fra oss

Digital post:

Innkallinger og brev vedrørende barnet vil bli sendt digitalt til den/de foresatte som har felles folkeregistrert adresse som barnet. Det vil si at de som er oppgitt som barnets foresatte i journal får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse eller på altinn.no. Fra barnet er 16 år er det barnet selv som mottar brevet.

Orientering om innsynsrett og overføring av journal ved flytting:

  • Innsynsrett: Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet/eleven.
  • Overføring av journal ved flytting/skolestart/bytte av skole: Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny helsestasjons- eller skolehelsetjeneste, for å sikre faglig forsvarlig oppfølging på nytt bosted.

Nyttige nettsider 

for ungdom

for foreldre