Foreldres bruk av rusmidler påvirker barn

Snakk med oss på helsestasjonen dersom dere har utfordringer med alkohol eller andre rusmidler i familien.

Liten jente og en vinflaske

Vet dere foreldre at:

 

  • små barn ikke spør hva eller hvor mye du drikker, de opplever hvordan du blir.

  • selv om de voksne ikke opplever at alkoholbruken går ut over barnet, kan barnets opplevelse være en annen.

  • barn reagerer på endret oppførsel hos mor og far og kan bli redde og utrygge. (For eksempel når foreldrene snakker og ler høyt, blir annerledes i blikket, lukter alkohol og/eller tar annerledes i barnet).

  • mange barn får utfordringer senere i livet, som følge av rusmisbruk i hjemmet.

 

Som foreldre må man tenke gjennom:

  • Har dere snakket sammen om hvordan dere vil ha det i forhold til eventuell alkoholbruk i deres familie?
  • Er det ok å drikke alkohol når barnet er med?
  • Ville du latt en beruset barnevakt passe ditt barn?
  • Mange foreldre har egne minner eller opplevelser fra egen oppvekst som påvirker eget forbruk. Hvordan er det for deg/dere?

Snakk med oss på helsestasjonen dersom dere har utfordringer med alkohol eller andre rusmidler i familien.

Lenker til nettressurser