Åpningstider i sommer

Telefontid i perioden 28. juni til 16. august 

Mandag 9:00-11:30

Tirsdag 9:00-11:30

Onsdag 9:00-11:30

Helsestasjon for ungdom i Lillestrøm er stengt i uke 30 (26.-30. juli).

Helsestasjon for ungdom i Fet er stengt fra og med 5. juli- 16. august.

 

På grunn av koronasituasjonen vil helsestasjon for ungdom (HFU) være stengt for drop-in i tiden framover.

Det er felles timebestilling for HFU Fet og HFU Lillestrøm på telefon

66932161

Hva er helsestasjon for ungdom (HFU)?

 • På Helsestasjon for ungdom (HFU) treffer du helsesykepleier og lege som er vant til å snakke med ungdom.
 • Du kan selv velge hvilken helsestasjon for ungdom du har lyst til å bruke.

Hva kan jeg få hjelp til?

Hos oss kan du søke råd, hjelp og veiledning om blant annet:

 • pubertet, seksualitet og samliv
 • prevensjon, svangerskap og abort
 • angrepiller
 • kjønnssykdommer
 • livsstil
 • rusmidler
 • psykisk helse
 • voldtekt/overgrep
 • familieproblemer
 • andre ting du lurer eller tenker på

Ungdom kan også gå til skolehelsetjenesten

Taushetsplikt og innsynsrett

Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.