Sommeravvikling på HFU(helsestasjon for ungdom):

HFU Lillestrøm har vanlig åpningstid i sommer bortsett fra:

Mandag 18.7: Ikke drop-in, telefon for timebestilling er åpen fra 0900 - 1130

Mandag 25.7 til og med fredag 29.7: Stengt (uke 30)

HFU Fet  er stengt fra 27.6 til 8.8.22 (uke 26-31)

Åpent for drop-in/timebestilling

Drop-in:

 • Lillestrøm HFU: Mandag 14.00 - 19.00
 • Fet HFU: Mandag 15.00 - 18.00

Timebestilling:

Lillestrøm HFU har også tilbud om timer tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Telefonen er åpen for timebestilling:

 • Mandag 14.00 - 19.00
 • Tirsdag 09.00 - 11.30
 • Onsdag 09.00 - 11.30
 • Torsdag 09.00 - 11.30

66 93 21 61

Hva er helsestasjon for ungdom (HFU)?

 • På Helsestasjon for ungdom (HFU) treffer du helsesykepleier og lege som er vant til å snakke med ungdom.
 • Du kan selv velge hvilken helsestasjon for ungdom du har lyst til å bruke.

Hva kan jeg få hjelp til?

Hos oss kan du søke råd, hjelp og veiledning om blant annet:

 • pubertet, seksualitet og samliv
 • prevensjon, svangerskap og abort
 • angrepiller
 • kjønnssykdommer
 • livsstil
 • rusmidler
 • psykisk helse
 • voldtekt/overgrep
 • familieproblemer
 • andre ting du lurer eller tenker på

Rus – samtale, ruskontrakt og hasjavvenningsprogram

Er du ungdom og bekymret for ditt bruk av cannabis eller andre rusmidler? Eller er du som forelder bekymret for at ungdommen din bruker rusmidler?
På Helsestasjon for ungdom kan ungdom komme for samtale om rus. Vi har og tilbud om ruskontrakt og hasjavvenningsprogram (HAP)

Hva er ruskontrakt?

Ruskontrakt er en frivillig avtale med ungdom, samt foresatte når ungdom er under 18 år. Ruskontrakten har til hensikt å hjelpe ungdom som har en bekymringsfull utvikling i bruk av ulovlige rusmidler.

Oppfølgingen av ruskontrakten er et samarbeid mellom Helsestasjon for ungdom (HFU) og Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) i Lillestrøm kommune. Det er helsesykepleier ved Helsestasjon for ungdom som står for rustestingen og samtaler med ungdommen. Foresatte tilbys foreldreveiledning ved Psykisk helse og familiestøtte når ungdommen er under 18 år. Ruskontraktens varighet er ni måneder.

Henvendelse angående ruskontrakt kan komme fra ungdommen selv, foresatte, barnevern, politi eller andre samarbeidspartnere.

Hasjavvenningsprogram (HAP)

HAP er et tilbud for deg som ønsker å slutte med cannabis (hasj, marihuana) og som vil ha hjelp til det. Målgruppen er ungdom med cannabisavhengighet eller cannabisrelaterte problemer, eller ungdom som bare ønsker noen å snakke med om sitt bruk av cannabis.

Vi tilbyr individuell oppfølging i hasjavvenningsprogrammet på 8 uker eller mer.

For spørsmål eller henvendelser, ta kontakt med oss!

Taushetsplikt og innsynsrett

Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.

Ungdom kan også gå til skolehelsetjenesten