Barn trenger å være trygge i eget hjem

Noen barn opplever trusler, sinte stemmer, alvorlig avvisning og slag eller annen vold mot seg selv eller andre i familien. Barn tar skade av å vokse opp med slike påkjenninger, og deres utvikling påvirkes på en negativ måte.

Barn trenger:

 • trygghet i eget hjem.
 • omsorg og kjærlighet.
 • å bli møtt med respekt.
 • trygge omgivelser uten frykt for avvisning og annen straff.

Barn sitter på bro med en bamse

Noe å tenke over – for foreldre

 • Trenger dere hjelp for å komme ut av en vanskelig livssituasjon?
 • Trenger barnet bedre trygghet?
 • Dere kan selv bidra til at barnet får det bedre

Ta kontakt med:

 • Barnets helsesykepleier
 • Forebyggende helsetjeneste
 • Familievernkontoret – www.bufdir.no
 • Fastlege
 • Legevakten (nasjonalt nummer 116 117)
 • Alternativ til vold – atv-stiftelsen.no
 • Barneverntjenesten i Lillestrøm – 66 93 25 70
 • Barnevernvakten Romerike Politidistrikt – 64 84 25 75
 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
 • Romerike krisesenter – 66 93 23 10 og www.rkrise.no
 • Politiet – 02 800 og www.politiet.no