Hva er psykisk helse og familiestøtte?  

Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) er en gratis lavterskeltjeneste for gravide, barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og deres familier.

Vi er opptatt av å gi trygge, nyttige og samarbeidene tjenester. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling og hos oss jobber psykologer, familieterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger med ulike videreutdanning innen arbeid med barn, unge og familier.

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr råd, veiledning og losing til andre aktuelle tjenester gjennom kontakttelefon vår.

Videre tilbyr vi kortvarig helsehjelp inntil ti timer, og lengre varig behandling og familiestøtte til barn, unge og familier med sammensatte vansker. I begge tilfellene gir vi støtte og veiledning til foreldre, med målsetning om å skape gode rammer for barnas oppvekst og utvikling.

Vi ønsker å bidra til at barn, ungdom og foreldre skal gis støtte og hjelp til å mestre egne liv på måter som er utviklingsstøttene og som fremmer god psykisk helse.

 

 

Vi gir støtte, råd og veiledning gjennom:

 • Samtaler individuelt og i familier
 • Assistert selvhjelp
 • Kurs
 • Råd, veiledning, støtte og losing via kontakttelefon
 • Avklarings- og vurderingshjelp
 • Korttidstilbud til barn, unge og deres foreldre ved milde til moderate helseplager.
 • Lengre varig tilbud til barn, unge og familier med sammensatte behov og som trenger lengrevarig helse- og familiehjelp
 • Brobyggerne – hjelp til barn og unge med sammensatt problematikk og hvor skolefravær er en utfordring
 • Pakkeforløp for å sikre god helsehjelp til barn og unge i barnevernet
 • Ulike kurs og grupper til barn, unge og foreldre

 

 

Kurstilbud

Kurs- og gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre. Kursene er mestringsorienterte og de ulike målgruppene inviteres til undervisning, samtale og refleksjon om barn og ungdommers signaler og behov, vanskelige tanker og følelser og hjelp til å mestre dette.

Meld deg på via henvendelsesskjemaet.

Emosjonsfokusert foreldrekurs

Målgruppe: Foreldre som har barn i alderen 2-6 år.

Varighet: 2 ganger á 3 timer

Å være forelder er en utfordrende oppgave. Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne. På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Caregivers (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er:

 1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?
 2. Grensesetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?
 3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt, eller gjort feil som barnet ditt har fått vondt av?
 4. Håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

Kurset er en blanding av teori, filmsnutter, øvelser og egenarbeid.

Mestringskurs for triste og engstelige barn – kurs for foreldre og barn

For hvem: foreldre og barn fra 6-12 år 

Varighet: 3 ganger á 2 timer  

Kurset har som mål å gi foreldre og barn trygghet i å sammen håndtere engstelige og triste følelser og tanker. Kurset er en blanding av undervisning, refleksjon og dialog. Tema vi vil komme innom er engstelse og tristhet (risiko- og beskyttelsesfaktorer), barns emosjonelle utvikling, hjernens oppbygging,  toleransevinduet, følelser og samregulering. Fokus vil også være tilknytning, foreldrerollen og hva som påvirker den som møter engstelsen og tristheten. Du vil få gode verktøy for samtale og for mestring av følelser. 

COS-P - Trygghetssirkelen

Kursene er på sju samlinger à 1,5 time.

For foreldre med barn i alle aldersgrupper

Dette kurset er et manualbaserte program basert på Trygghetssirkelen. Det legges i tillegg opp til drøftinger og refleksjoner i gruppa. Det vil være nyttige hjemmeoppgaver etter hver samling. Sentralt i kurset er å skape en økt forståelse av seg selv, og hvordan egne omsorgserfaringer bidrar til å forme deg som forelder.

For foreldre til barn 0-12 år:

Vi vil snakke om tema som hvordan forstå barnets følelsesuttrykk, støtte barnets utforskning og behov for blant annet trøst og omsorg og hvordan kan vi bruke barnets følelser og signaler som en bruksanvisning.

Barn med store følelser - foreldrekurs

For hvem: foreldre som har barn fra 6-12 år

Varighet: 3 ganger á 2 timer

Foreldrekurset har som mål å gi økt forståelse og trygghet i å møte sterke følelser hos barnet. En viktig del av dette er å øke bevissthet rundt egne følelser i møte med barnet. Mange foreldre opplever at det er vanskelig å møte og hjelpe barnet sitt når han eller hun er mye frustrert, sint og svingende i sitt følelsesuttrykk, og dette vedvarer over tid. Sinne er ofte en av de vanskeligste følelsene å håndtere. Noen ganger er sinne en helt rimelig reaksjon, mens andre ganger dekker den over andre følelser barnet har. Kurset skal være til hjelp for å forstå barnet med utgangspunkt i kunnskap om følelser og tilknytningen til de voksne rundt seg.

Kurset er en blanding av teori, refleksjon og filmsnutter. Så vel som konkrete råd, er vi av den oppfatning at det å ha fokus på utforskning og regulering av egne følelser i møte med ditt barn kan gi godt utbytte – og kan skape mye endring!

Gruppe for barn og ungdom innenfor autismespekteret

Har du lyst til å være med i en gruppe sammen med andre barn/ ungdommer innenfor autismespekteret i alderen 10-16 år? Ta kontakt! 

For hvem: Kursene er delt opp i et «mellomtrinnskurs» (10-13 år), og et ungdoms- kurs (13-17 år). 

Varighet: 6 ganger á 1, 5 timer 

Grupper: 6-8 deltakere 

I forkant av kurset blir du invitert til en «bli kjent» samtale, sammen med foresatte. Du vil få en oversikt over datoer og temaer vi skal snakke om, og på kursene velger du selv hvor mye du vil si. Du må selv ha kunnskap om at du har en autismediagnose. 

Vi har et samarbeid med Autismeforeningen i Akershus, og Kirsten Bergundhaugen vil på to av kursdatoene bidra med nyttig informasjon til foresatte. Hun vil blant annet fortelle om det å være pårørende, samt rettigheter og hva Autismeforeningen kan tilby. 

Barn som pårørende

For hvem: barn i alderen 8-12 år med følge av én forelder 

Varighet: 6 ganger á 2 timer 

Mange barn har det vanskelig når belastningene i familien blir for store. Barn kan ofte ha bekymringer og forestillinger som kan bli store og skumle når de ikke vet hva som skjer. Det kan derfor være fint å møte andre i lignende situasjon for å snakke og finne støtte i hverandre.  

Barn som pårørende er en gruppe for barn og foresatte, der foresatte eller søsken har, eller har hatt, sykdom/strev som påvirker familielivet (for eksempel psykiske vansker, fysiske vansker, rus/avhengighet og sinne). Dette er et gruppetilbud for barn, og deres foresatte, i alderen 8-12 år.  

Vi starter gruppen med å spise litt mat sammen og bli kjent. Vi deler oss i foresatte- og barnegruppe der vi jobber med samme tematikk. Tema kan være: å være pårørende, følelser og tanker, selvivaretagelse og normalreaksjoner. Hver gruppe ledes av to kursledere. Det vil være noen aktiviteter for barna hver gang. På en av de siste samlingene tar vi en liten utflukt.  

Samarbeid med andre instanser

Vi deltar på felles møter med de som er viktige i barnets og ungdommens liv – det kan være skole, barnehage eller helsesykepleier.

Vi viser vei til andre hjelpeinstanser ved behov for det, slik som skolehelsetjenesten, PPA, BUP, NAV og familievernkontoret.

Tilbud for våre samarbeidspartnere

Vi tilbyr veiledning, kurs og kompetansehevende tiltak for ansatte i Lillestrøm kommune. Helsesykepleiere, barnehagelærere, lærere og andre som jobber med barn og unge kan ta kontakt for veiledning og samarbeid.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Hvordan kontakter du oss?

Ved behov for råd om din situasjon og om vi er rett instans kan du ringe oss på vår kontakttelefon.

 908 21 722.

Telefonene er åpen mellom 12.00 og 14.30 mandag til torsdag. Vi tar kun imot henvendelser i dette tidsrommet.

Om du ønsker oppfølging hos oss kan du fylle ut vårt digitale henvendelsesskjema.

Fyll ut henvendelsesskjema

Kontakt for samarbeidspartnere

Er du samarbeidspartner og vil kontakte oss med samtykke?
Bruk dette skjema og send i p360 eller via post.

Råd og nyttig ressurser

Psykiske reaksjoner på graviditet og barseltid 

Spedbarn

Barn og følelser

Barn og skjermbruk 

Selvfølelse hos barn og ungdom

For ungdom

Foreldrerollen

Foreldreskap i koronaens tid

Foreldreveiledning på flere språk

 

 


Samarbeidende tjenester