Hva er psykisk helse og familiestøtte?  

Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) er en gratis lavterskeltjeneste for gravide, barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og deres familier.

Vi er opptatt av å gi trygge, nyttige og samarbeidene tjenester. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling og hos oss jobber psykologer, familieterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger med ulike videreutdanning innen arbeid med barn, unge og familier.

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr råd, veiledning og losing til andre aktuelle tjenester gjennom kontakttelefon vår.

Videre tilbyr vi kortvarig helsehjelp inntil ti timer, og lengre varig behandling og familiestøtte til barn, unge og familier med sammensatte vansker. I begge tilfellene gir vi støtte og veiledning til foreldre, med målsetning om å skape gode rammer for barnas oppvekst og utvikling.

Vi ønsker å bidra til at barn, ungdom og foreldre skal gis støtte og hjelp til å mestre egne liv på måter som er utviklingsstøttene og som fremmer god psykisk helse.

 

 

Vi gir støtte, råd og veiledning gjennom:

 

 

Kurstilbud

Kurs- og gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre. Kursene er mestringsorienterte og de ulike målgruppene inviteres til undervisning, samtale og refleksjon om barn og ungdommers signaler og behov, vanskelige tanker og følelser og hjelp til å mestre dette.

Meld deg på via henvendelsesskjemaet.

Emosjonsfokusert foreldrekurs

Målgruppe: Foreldre som har barn i alderen 2-6 år.

Varighet: 2 ganger á 3 timer

Å være forelder er en utfordrende oppgave. Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne. På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Caregivers (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er:

  1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?
  2. Grensesetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?
  3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt, eller gjort feil som barnet ditt har fått vondt av?
  4. Håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

Kurset er en blanding av teori, filmsnutter, øvelser og egenarbeid.

Mestringskurs for triste og engstelige barn – kurs for foreldre og barn

For hvem: foreldre og barn fra 6-12 år 

Varighet: 3 ganger á 2 timer  

Kurset har som mål å gi foreldre og barn trygghet i å sammen håndtere engstelige og triste følelser og tanker. Kurset er en blanding av undervisning, refleksjon og dialog. Tema vi vil komme innom er engstelse og tristhet (risiko- og beskyttelsesfaktorer), barns emosjonelle utvikling, hjernens oppbygging,  toleransevinduet, følelser og samregulering. Fokus vil også være tilknytning, foreldrerollen og hva som påvirker den som møter engstelsen og tristheten. Du vil få gode verktøy for samtale og for mestring av følelser. 

COS-P - Trygghetssirkelen

Kursene er på sju samlinger à 1,5 time.

For foreldre med barn i alle aldersgrupper

Dette kurset er et manualbaserte program basert på Trygghetssirkelen. Det legges i tillegg opp til drøftinger og refleksjoner i gruppa. Det vil være nyttige hjemmeoppgaver etter hver samling. Sentralt i kurset er å skape en økt forståelse av seg selv, og hvordan egne omsorgserfaringer bidrar til å forme deg som forelder.

For foreldre til barn 0-12 år:

Vi vil snakke om tema som hvordan forstå barnets følelsesuttrykk, støtte barnets utforskning og behov for blant annet trøst og omsorg og hvordan kan vi bruke barnets følelser og signaler som en bruksanvisning.

Barn med store følelser - foreldrekurs

For hvem: foreldre som har barn fra 6-12 år

Varighet: 3 ganger á 2 timer

Foreldrekurset har som mål å gi økt forståelse og trygghet i å møte sterke følelser hos barnet. En viktig del av dette er å øke bevissthet rundt egne følelser i møte med barnet. Mange foreldre opplever at det er vanskelig å møte og hjelpe barnet sitt når han eller hun er mye frustrert, sint og svingende i sitt følelsesuttrykk, og dette vedvarer over tid. Sinne er ofte en av de vanskeligste følelsene å håndtere. Noen ganger er sinne en helt rimelig reaksjon, mens andre ganger dekker den over andre følelser barnet har. Kurset skal være til hjelp for å forstå barnet med utgangspunkt i kunnskap om følelser og tilknytningen til de voksne rundt seg.

Kurset er en blanding av teori, refleksjon og filmsnutter. Så vel som konkrete råd, er vi av den oppfatning at det å ha fokus på utforskning og regulering av egne følelser i møte med ditt barn kan gi godt utbytte – og kan skape mye endring!

Gruppe for ungdom innenfor autismespekteret

Har du lyst til å være med i en gruppe sammen med andre ungdommer innenfor autismespekteret i alderen 13-16 år? Ta kontakt! 

For hvem: Ungdoms 13-16 år. 

Varighet: 6 ganger á 1, 5 timer 

Grupper: 6-8 deltakere 

I forkant av kurset blir du invitert til en «bli kjent» samtale, sammen med foresatte. Du vil få en oversikt over datoer og temaer vi skal snakke om, og på kursene velger du selv hvor mye du vil si. Du må selv ha kunnskap om at du har en autismediagnose. 

Vi har et samarbeid med Autismeforeningen i Akershus, og Kirsten Bergundhaugen vil på to av kursdatoene bidra med nyttig informasjon til foresatte. Hun vil blant annet fortelle om det å være pårørende, samt rettigheter og hva Autismeforeningen kan tilby. 

Angstmestringskurs for ungdom

For hvem: Ungdom i alderen 13-16 år

Varighet: 7 ganger á 1,5 timer

Grupper: 6-8 deltakere

Alle mennesker føler seg nervøse eller utilpass fra tid til annen. De aller færreste av oss går gjennom livet uten å noen gang bekymre og grue seg. Men av og til kan det hende at man gruer seg så mye at man begynner å unngå ting, og kan trenge litt hjelp og støtte for å finne veien videre.   

Psykisk helse og familiestøtte holder en gruppe for ungdom i ungdomsskole som opplever at egne redsler og bekymringer kommer i veien for at å gjøre de tingene de har lyst til. Hvis du ønsker å jobbe med å bryte ut av dette mønsteret kan dette kurset være noe for deg!   

Kurset ledes av psykologene Yoalli og Audun, og gruppen består av seks til åtte ungdommer, som opplever at engstelighet skaper problemer i hverdagen. Vi møtes til sammen syv ganger. Noen av disse skal foreldre også være med på, men som oftest møtes vi uten. På kurset snakker vi om viktige tema for å klare å vinne over egen engstelighet. I løpet av kurset kan du for eksempel forvente:  

  • Å få en ny forståelse av det å være engstelig, slik at du være roligere når det skjer med deg. 
  • Å få en større forståelse av hvordan tanker, følelser og kropp påvirker hverandre.   
  • Å få gode tips for å håndtere bekymringer, tankekjør og grubling.  
  • Å få støtte til å utfordre deg selv litt.   
  • Å bli litt bedre kjent med andre som har det litt som deg, og kjenne at du ikke er alene!  

Men du må også være klar for å jobbe selv. For å få gode resultater fra gruppa er det ikke nok å møte opp til samlingene, du må også øve! Det er mengden tid og krefter du legger ned i dette arbeidet som har mest å si for hvor vellykket hjelpen blir. Det er derfor viktig at du virkelig investerer tid og krefter i programmet, og at du er klar for å øve jevnt og trutt på det du lærer mellom kurssamlingene.   

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på gruppen, og vi vil bruke tid på å sammen skape et trygt, hyggelig og støttende fellesskap, der alle kan jobbe seg frem mot et friere liv.  

Barn som pårørende

For hvem: barn i alderen 8-12 år med følge av én forelder 

Varighet: 6 ganger á 2 timer 

Mange barn har det vanskelig når belastningene i familien blir for store. Barn kan ofte ha bekymringer og forestillinger som kan bli store og skumle når de ikke vet hva som skjer. Det kan derfor være fint å møte andre i lignende situasjon for å snakke og finne støtte i hverandre.  

Barn som pårørende er en gruppe for barn og foresatte, der foresatte eller søsken har, eller har hatt, sykdom/strev som påvirker familielivet (for eksempel psykiske vansker, fysiske vansker, rus/avhengighet og sinne). Dette er et gruppetilbud for barn, og deres foresatte, i alderen 8-12 år.  

Vi starter gruppen med å spise litt mat sammen og bli kjent. Vi deler oss i foresatte- og barnegruppe der vi jobber med samme tematikk. Tema kan være: å være pårørende, følelser og tanker, selvivaretagelse og normalreaksjoner. Hver gruppe ledes av to kursledere. Det vil være noen aktiviteter for barna hver gang. På en av de siste samlingene tar vi en liten utflukt.  

Foreldregruppe for deg som har barn i alderen 0-6mnd

Målgruppe: Foreldre som har barn i alderen 0-6 måneder. 

Varighet: 9 ganger á 2 timer 

Foreldregruppen passer for mammaer som ønsker å møte andre i samme situasjon og som synes det er strevsomt å være nybakt forelder. Psykisk helse og familiestøtte arrangerer gruppen i våre lokaler i Solheimsgata 18. Oppstart er to ganger i året, vår og høst.  

Temaer vil være: foreldrerollen, babyers ulike tilstander og signaler, temaer fra trygghetssirkelen og psykiske reaksjoner i barseltiden. Vi vil også få besøk av fysioterateraputer. Vi spiser lunsj sammen og har babysang. Dette blir en mulighet til å snakke med og få støtte fra andre i samme situasjon. 

Samarbeid med andre instanser

Vi deltar på felles møter med de som er viktige i barnets og ungdommens liv – det kan være skole, barnehage eller helsesykepleier.

Vi viser vei til andre hjelpeinstanser ved behov for det, slik som skolehelsetjenesten, PPA, BUP, NAV og familievernkontoret.

Tilbud for våre samarbeidspartnere

Vi tilbyr veiledning, kurs og kompetansehevende tiltak for ansatte i Lillestrøm kommune. Helsesykepleiere, barnehagelærere, lærere og andre som jobber med barn og unge kan ta kontakt for veiledning og samarbeid.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Hvordan kontakter du oss?

Ved behov for råd om din situasjon og om vi er rett instans kan du ringe oss på vår kontakttelefon.

 908 21 722.

Telefonene er åpen mellom 12.00 og 14.30 mandag til torsdag. Vi tar kun imot henvendelser i dette tidsrommet.

Om du ønsker oppfølging hos oss kan du fylle ut vårt digitale henvendelsesskjema.

Fyll ut henvendelsesskjema

Kontakt for samarbeidspartnere

Er du samarbeidspartner og vil kontakte oss med samtykke?
Bruk dette skjema og send i p360 eller via post.

Råd og nyttig ressurser

Psykiske reaksjoner på graviditet og barseltid 

Spedbarn

Barn og følelser

Barn og skjermbruk 

Selvfølelse hos barn og ungdom

For ungdom

Foreldrerollen

Foreldreskap i koronaens tid

Foreldreveiledning på flere språk

 

 


Samarbeidende tjenester