Hva er psykisk helse og familiestøtte?  

Psykisk helse og familiestøtte tilbyr veiledning i foreldrerollen, familiesamtaler og samtaler for å hjelpe barn og unge som strever med kommunikasjon, samspill og psykiske plager. Vi har også grupper og kurs for voksne og barn.  

Hva kan du få tilbud om?

 • Støttesamtaler under graviditet og oppfølging etter fødsel
 • Foreldreveiledning - Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge
 • Familiesamtaler
 • Egne samtaler for barn og ungdom rettet mot:
  • psykisk helse og rus
  • sosial tilhørighet og vennskap
  • familieproblemer
 • Varierte gruppe- og foreldrekurs
 • Samarbeid med andre aktuelle instanser som f.eks. skole, barnehage, fastlege eller BUP
 • Kurs og kompetansehevende tiltak for ansatte i Lillestrøm kommune

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Hvem kan få hjelp?

Dette er et tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. Vi gir også tilbud til gravide som har behov for samtaler rundt foreldrerollen.

Helsesykepleiere, barnehagelærere, lærere og andre som jobber med barn og unge kan ta kontakt for veiledning og samarbeid.

Råd og støtte

Siden vi er i litt spesielle tider nå, kommer vi med noen råd om hvordan man får det beste ut av sitasjonen:

Hvordan kontakter du oss?

Du kan kontakte oss ved å fylle ut et skjema og sende til oss, eller ved å ringe oss på telefon.

Last ned skjema for henvendelse