Hva er psykisk helse og familiestøtte?  

Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) er en gratis lavterskeltjeneste for gravide, barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og deres familier.

Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling og hos oss jobber psykologer, familieterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger med ulike videreutdanning innen arbeid med barn, unge og familier.

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr kortvarig helsehjelp inntil ti timer, og tilbyr støtte til familier og ungdom med sammensatte vansker. I begge tilfellene gir vi støtte og veiledning til foreldre, med målsetning om å skape gode rammer for barnas oppvekst og utvikling.

Vi ønsker å bidra til at barn, ungdom og foreldre skal gis støtte og hjelp til å mestre egne liv på måter som er utviklingsstøttene og som fremmer god psykisk helse.

Vi gir støtte, råd og veiledning gjennom:

Kurstilbud

Kurs- og gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre. Kursene er mestringsorienterte og de ulike målgruppene inviteres til undervisning, samtale og refleksjon om barn og ungdommers signaler og behov, vanskelige tanker og følelser og hjelp til å mestre dette.

Meld deg på via henvendelsesskjemaet.

Mestringskurs for triste og engstelige barn – kurs for foreldre og barn

For hvem: foreldre og barn fra 6-12 år 

Varighet: 3 ganger á 2 timer  

Kurset har som mål å gi foreldre og barn trygghet i å sammen håndtere engstelige og triste følelser og tanker. Kurset er en blanding av undervisning, refleksjon og dialog. Tema vi vil komme innom er engstelse og tristhet (risiko- og beskyttelsesfaktorer), barns emosjonelle utvikling, hjernens oppbygging,  toleransevinduet, følelser og samregulering. Fokus vil også være tilknytning, foreldrerollen og hva som påvirker den som møter engstelsen og tristheten. Du vil få gode verktøy for samtale og for mestring av følelser. 

COS-P - Trygghetssirkelen

Kursene er på sju samlinger à 1,5 time.

For foreldre med barn i alle aldersgrupper

Dette kurset er et manualbaserte program basert på Trygghetssirkelen. Det legges i tillegg opp til drøftinger og refleksjoner i gruppa. Det vil være nyttige hjemmeoppgaver etter hver samling. Sentralt i kurset er å skape en økt forståelse av seg selv, og hvordan egne omsorgserfaringer bidrar til å forme deg som forelder.

For foreldre til barn 0-12 år:

Vi vil snakke om tema som hvordan forstå barnets følelsesuttrykk, støtte barnets utforskning og behov for blant annet trøst og omsorg og hvordan kan vi bruke barnets følelser og signaler som en bruksanvisning.

For ungdomsforeldre 13-18 år:

Vi vil snakke om de vanligste utfordringene og temaene ungdomsforeldre møter som å:

  • møte ungdommens ulike følelser
  • sette grenser på gode måter gjennom å velge de viktigste kampene
  • takle press
  • vise omsorg og kjærlighet på gode måter
  • tørre å slippe taket når ungdommen forsøker å løsrive seg selv om man ikke alltid har full oversikt
  • være trygge foreldre, ikke bare kompis og bestevenn.

Barn med store følelser - foreldrekurs

For hvem: foreldre som har barn fra 6-12 år

Varighet: 3 ganger á 2 timer

Foreldrekurset har som mål å gi økt forståelse og trygghet i å møte sterke følelser hos barnet. En viktig del av dette er å øke bevissthet rundt egne følelser i møte med barnet. Mange foreldre opplever at det er vanskelig å møte og hjelpe barnet sitt når han eller hun er mye frustrert, sint og svingende i sitt følelsesuttrykk, og dette vedvarer over tid. Sinne er ofte en av de vanskeligste følelsene å håndtere. Noen ganger er sinne en helt rimelig reaksjon, mens andre ganger dekker den over andre følelser barnet har. Kurset skal være til hjelp for å forstå barnet med utgangspunkt i kunnskap om følelser og tilknytningen til de voksne rundt seg.

Kurset er en blanding av teori, refleksjon og filmsnutter. Så vel som konkrete råd, er vi av den oppfatning at det å ha fokus på utforskning og regulering av egne følelser i møte med ditt barn kan gi godt utbytte – og kan skape mye endring!

Tankevirus for ungdom

For hvem: ungdom 13-18 år

Varighet: 3 ganger á 2 timer

Overdrevent negative og pessimistiske tanker om oss selv eller overdrevne bekymringer om negative ting som kan komme til å skje, også kalt «tankevirus», er så vanlige at det er mer normalt å ha dem enn å ikke ha dem.

Visste du at de fleste av oss har slike tanker i løpet av en dag? Disse tankene kan kjennes som om de forteller oss sannheten, men faktisk er det slik at vi ofte overvurderer sannsynligheten for at noe dumt skal hende, eller at vi ikke skal få til det vi prøver på. Dette kan lede til at vi begynner å unngå ting som egentlig er bra for oss.

Tankevirus er nesten umerkelige mekanismer som angriper måten vi tenker på. De infiserte tankene kan få deg til å føle deg engstelig, trist, nervøs, motløs, tappet for energi, urolig, irritert, eller kanskje en blanding av flere vonde følelser samtidig.

På kurset blir du kjent med ditt eget psykologiske immunforsvar, og hvordan du kan bruke psykologiske «vitaminer» til å bekjempe disse tankevirusene.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere er at kurset er lærerikt, nyttig og morsomt, samt at det er veldig fint å treffe andre ungdommer som også strever med ulike «virus».

Kurs i depresjonsmestring - KiD

For hvem: Småbarnsmødre

Varighet: 8 ganger à 2t

KiD er et kurs utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten (fra lett til moderat depresjon).

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne lærer å bli oppmerksom på egne tanker, å se sammenhengen mellom tanker og følelser og hva de selv kan gjøre for å endre tanke- og handlingsmønsteret som holder ved like og forsterker nedstemthet og depresjon.

Som deltaker vil du arbeide med egne utfordringer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker som du lærer på kurset. Hjemmearbeidet er en svært viktig del av kurset.

 

Samarbeid med andre instanser

Vi deltar på felles møter med de som er viktige i barnets og ungdommens liv – det kan være skole, barnehage eller helsesykepleier.

Vi viser vei til andre hjelpeinstanser ved behov for det, slik som skolehelsetjenesten, PPA, BUP, NAV og familievernkontoret.

Tilbud for våre samarbeidspartnere

Vi tilbyr veiledning, kurs og kompetansehevende tiltak for ansatte i Lillestrøm kommune. Helsesykepleiere, barnehagelærere, lærere og andre som jobber med barn og unge kan ta kontakt for veiledning og samarbeid.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Hvordan kontakter du oss?

Ved behov for råd om din situasjon og om vi er rett instans kan du ringe oss på vår kontakttelefon.

 908 21 722.

Telefonene er åpen mellom 12.00 og 14.30 mandag til torsdag. Vi tar kun imot henvendelser i dette tidsrommet.

Om du ønsker oppfølging hos oss kan du fylle ut vårt digitale henvendelsesskjema.

Fyll ut henvendelsesskjema

Kontakt for samarbeidspartnere

Er du samarbeidspartner og vil kontakte oss med samtykke?
Bruk dette skjema og send i p360 eller via post.

Råd og nyttig ressurser

Psykiske reaksjoner på graviditet og barseltid 

Spedbarn

Barn og følelser

Barn og skjermbruk 

Selvfølelse hos barn og ungdom

For ungdom

Foreldrerollen

Foreldreskap i koronaens tid

Foreldreveiledning på flere språk


Samarbeidende tjenester