Hva er Liten i Lillestrøm?

 Tilbudet skal bidra til at du og din partner kan håndtere og nyte denne fasen av livet og samtidig fremme barnets utvikling. Dette er i tillegg til ordinært helsetilbud.

Hvem er det for?

Du som skal bli mamma eller pappa og samtidig opplever å ha sammensatte utfordringer. Det kan være en vanskelig oppvekst du tror vil prege deg i foreldrerollen, erfaring med rus eller vært utsatt for vold, egne psykiske helseplager, dårlig økonomi og boforhold, lite nettverk eller annet. Oppfølgingen skal starte opp i graviditet, helst før uke 28.

Hvorfor skal jeg delta i Liten i Lillestrøm?

Alle foreldre ønsker å gi barn trygghet. Av og til kan egne vansker stå i veien for å gi den omsorgen vi som foreldre vil gi. For å gi barn en trygg og god start på livet er det klokt å ta imot hjelp helt fra starten av barnets liv. Vi tar utgangspunktet i dine og din partners styrker og bygger videre på det. DU er den viktigste for ditt barn, vi i Liten i Lillestrøm kan være en hjelp på veien.

Tilbudet

Vi skreddersyr et tilbud til deg som skal være forutsigbart og trygt og som kan vare fra barnet er i magen til det blir to år. Dette er eksempler på hva slags hjelp vi tilbyr:

  • Individuell oppfølging i hjemmet hvor det er fokus på foreldrerollen, din helse og utvikling, barnets utvikling/trivsel og samspill.
  • Gruppetilbudet «Foreldregruppa», møtes en gang i måneden til fellesskap med måltid, samtale og lek med barna (10 samlinger).
  • COS-P kurs (foreldrekurs med 8 samlinger om foreldreoppgaven) i barnets andre leveår.
  • Møte med aktuell barnehage ved oppstart.
  • Hjelp til henvisning til psykisk helsehjelp for egen del ved behov.
  • Samarbeid av andre tjenester (ved behov).
  • Familiens økonomi, foreldrenes arbeid og utdanningsmuligheter er det også fokus på.

Dersom du tenker dette tilbudet kan passe for din familie kan du ta dette opp med jordmor for mer informasjon, eller fyll ut søknadskjemaet. Husk å merke søknaden at du ønsker tilbud om Liten i Lillestrøm.Søknadsskjema

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.