Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Fysikalsk behandling og hjelp til tilpasning av barnets hjem, nærmiljø og hjelpemidler. for barn og unge 0-18 år.

Tjenestetorg barn, unge og familier

Tjenestetorget for barn, unge og familier gir råd og informasjon om tjenestene vi tilbyr og vi hjelper deg med å søke

Avlastning for barn og unge

Har du barn med ulike funksjonsnedsettelser kan du og familien din få avlastning fra kommunen.

Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning.

Barn og unge som pårørende

Har du barn som pårørende, er pårørende til personer med demens, eller jobber du med barn som pårørende?

Individuell plan og koordinator for barn og unge

Mottar du flere helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du ha rett til å få tildelt en koordinator og få utarbeide en individuell plan (IP).

Familieveiledning (Home-Start Familiekontakten)

et tilbud til småbarnsfamilier. Målet er å forebygge belastninger og stress ved å støtte familien og avlaste etter familiens behov.