Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge under 18 år, som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva er avlastning?

Hensikten er å avlaste dere som er pårørende, som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Formålet er

  • å hindre at du blir overbelastet
  • å gi deg som mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie
  • bidra til å opprettholde gode familierelasjoner
  • bevare sosiale nettverk
  • gi deg mulighet til å delta i helt vanlige aktiviteter

Hva koster det?

Avlastning er gratis. Aktiviteter knyttet til avlastningen kan koste noe og må dekkes av de som får tjenesten.

Hvem er det som gir avlastningen?

Avlastningstjenesten er en kommunal avlastningsenhet for familier med barn med ulike funksjonsnedsettelser. Våre ansatte har lang erfaring med miljøarbeid hos barn/ungdom med ulike typer funksjonsnedsettelser.

Hva slags avlastning kan jeg få?

Det er mange måter å avlaste deg som pårørende på. Du kan få avlastning på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet ditt eller på institusjon, eller hos en privat avlaster.

Avlastningsenheter

Avlastningstjenesten har i dag to avlastningsenheter.

  • Asak avlastningssenter ligger på Leirsund
  • Sørvald ligger mellom Lørenfallet og Sørum

Avlastning i hjemmet eller hos avlaster

Du kan få avlastning hjemme hos dere selv, eller hos en privat avlaster.

Hvor mye avlastning kan jeg få?

Tilbudet er individuelt tilpasset. Det vil si at hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester barnet ditt har og hvor mye dere ønsker selv.

Hvordan søker jeg om avlastning?

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.

Vil du bli avlaster?

Har du ekstra hjerterom og husrom, kan du bli avlaster.

Les mer og søk om å bli avlaster