Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge under 18 år, som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva er avlastning?

Hensikten er å avlaste dere som er pårørende, som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Formålet er

  • å hindre at du blir overbelastet
  • å gi deg som mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie
  • bidra til å opprettholde gode familierelasjoner
  • bevare sosiale nettverk
  • gi deg mulighet til å delta i helt vanlige aktiviteter

Hva koster det?

Avlastning er gratis. Aktiviteter knyttet til avlastningen kan koste noe og må dekkes av de som får tjenesten.

Hvem er det som gir avlastningen?

Avlastningstjenesten er en kommunal avlastningsenhet for familier med barn med ulike funksjonsnedsettelser. Våre ansatte har lang erfaring med miljøarbeid hos barn/ungdom med ulike typer funksjonsnedsettelser.

Hva slags avlastning kan jeg få?

Det er mange måter å avlaste deg som pårørende på. Du kan få avlastning på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet ditt eller på institusjon.

Avlastningsenheter

Avlastningstjenesten har i dag to avlastningsenheter.

  • Asak avlastningssenter ligger på Leirsund
  • Sørvald ligger mellom Lørenfallet og Sørumsand

Avlastning i hjemmet

Du kan få avlastning hjemme hos dere selv og av enkelte eksterne aktører.

Ressursgruppa

Vi drifter også Ressursgruppa for familier med barn med funksjonsnedsettelser. Dette er et lavterskeltilbud uavhengig om man har avlastning eller ikke. Formålet med arbeidet til ressursgruppa er å bidra til at foreldre i størst mulig grad skal greie å håndtere utfordringer som kommer av barnas ekstra behov, slik at hverdagen blir enklere.

Hvor mye avlastning kan jeg få?

Tilbudet er individuelt tilpasset. Det vil si at hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester barnet ditt har og hvor mye dere ønsker selv.

Hvordan søker jeg om avlastning?

Ønsker du avlastning kan du søke om det. Det er Tjenestetorget for barn unge og familier som vurderer og fatter vedtak om avlastning og avlastningstjenesten står for utførelsen.

Slik gjør du det:

  1. Last ned og fyll ut søknadsskjema
  2. Send inn skjema til oss
  3. Ta kontakt hvis det er noe du trenger hjelp til
Fyll ut søknadskjema og send inn til oss.

Kontakt

Tjenestetorg barn, unge og familier
E-post: tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no