Er du pårørende?

Lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal finne kunnskap, steder hvor du kan dele erfaringer, motta hjelp og støtte eller bare ha noen å prate med.

Avlastning for barn og unge

Har du barn med ulike funksjonsnedsettelser kan du og familien din få avlastning fra kommunen.

Opplæring og veiledning

Hjelp til å takle pårørenderollen, opplæring og veiledning.

Omsorgsstønad (omsorgslønn)

Omsorgslønn (omsorgsstønad) er lønn til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Pårørendekurs

Å være pårørende kan være krevende. Det kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte, råd og veiledning.