Koronainformasjon

Er du pårørende?

Lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal finne kunnskap, steder hvor du kan dele erfaringer, motta hjelp og støtte eller bare ha noen å prate med.

Avlastning for barn og unge

Har du barn med ulike funksjonsnedsettelser kan du og familien din få avlastning fra kommunen.

Opplæring og veiledning

Hjelp til å takle pårørenderollen. opplæring og veiledning.

Omsorgsstønad (omsorgslønn)

Omsorgslønn (omsorgsstønad) er lønn til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Videobesøk for pårørende

I forbindelse med koronautbruddet, er alle institusjoner, helsehus og omsorgsboliger stengt for besøkende. Lillestrøm kommune tilrettelegger for at pårørende kan ha videobesøk med sine kjære via løsningen Whereby.