Er du pårørende?

Lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal finne kunnskap, steder hvor du kan dele erfaringer, motta hjelp og støtte eller bare ha noen å prate med.

Avlastning for barn og unge

Har du barn med ulike funksjonsnedsettelser kan du og familien din få avlastning fra kommunen.

Opplæring og veiledning

Hjelp til å takle pårørenderollen, opplæring og veiledning.

Omsorgsstønad

Omsorgslønn (omsorgsstønad) er lønn til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Pårørendekurs

Å være pårørende kan være krevende. Det kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte, råd og veiledning.

Barn og unge som pårørende

Her finner du informasjon og nyttige lenker.