Er du pårørende?

Lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal finne kunnskap, steder hvor du kan dele erfaringer, motta hjelp og støtte eller bare ha noen å prate med.

Avlastning for barn og unge

Har du barn med ulike funksjonsnedsettelser kan du og familien din få avlastning fra kommunen.

Opplæring og veiledning

Hjelp til å takle pårørenderollen. opplæring og veiledning.

Omsorgsstønad (omsorgslønn)

Omsorgslønn (omsorgsstønad) er lønn til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Videobesøk for pårørende

I forbindelse med koronautbruddet, er alle institusjoner, helsehus og omsorgsboliger stengt for besøkende. Lillestrøm kommune tilrettelegger for at pårørende kan ha videobesøk med sine kjære via løsningen Whereby.