Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn som har en demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens og for deg som pårørende.

Temaer på kurset er aktuell sykdomslære, utredning av kognitiv svikt, kommunikasjon og samhandling, informasjon fra Tjenestetorg for voksne, vergemålslovgivning/fremtidsfullmakt og pårørendeopplevelser.

Du treffer andre pårørende i samme situasjon, lege og andre fagpersoner med kompetanse på området. Det vil bli gode muligheter for spørsmål og dialog.

Vi inviterer til pårørendeskole over fire kvelder.

Sted: Kommunestyresalen, Lillestrøm rådhus, Jonas Lies gate 18, Lillestrøm
Datoer: Tirsdagene 14.09, 21.09, 28.09 og 5.10
Klokkeslett: 17.30 – 20.30
Kaffe og te med noe til.

Påmelding innen tirsdag 31. august
E-post: demensteam@lillestrom.kommune.no - oppgi din relasjon som pårørende.
For alternativ påmelding og nærmere opplysninger kontakt demensteamet
på telefon 905 92 005 eller 948 41 789.