Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med store funksjonsnedsettelser og som har behov for bistand i dagliglivet.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, hjelpemidler, velferdsteknologi.

Demens

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med Hukommelsesteamet er et uforpliktene lavterskeltilbud og tilbudet er gratis.

HC-parkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Bo- og miljøtjenester

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk utviklingshemmede og deres familier.

Verge og vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge.