Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med store funksjonsnedsettelser og som har behov for bistand i dagliglivet.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge 0-18 år, ledsagerbevis, opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge, HC-parkering, Familieveiledning (Home-Start Familiekontakten).

Demens

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med Demensteamet er et uforpliktende lavtelskertilbud og tilbudet er gratis.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadsskjema, krav og regelverk.

Bo- og miljøtjenester

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk utviklingshemmede og deres familier.

Verge og vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge.

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fagbok skrevet av ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune. Med podkast.

Aktiv fritid

Aktiv fritid har tilbud til ungdom og voksne med funksjonshemning, psykiske lidelser eller sosiale utfordringer.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Støttekontakt (fritidskontakt)

Støttekontakt er et tilbud til personer med nedsatt funksjonsnivå som er avhengig av ledsager, har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, hjelpemidler, velferdsteknologi.