Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

BPA er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på. BPA er rettet mot personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Søk om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Endring, oppsigelse og sykdom

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å endre ordningen, eller si den opp?

Bytte av leverandør

Du kan når som helst bytte leverandør, men du må forholde deg til oppsigelsesfristene i kontrakten.

Velg leverandører av BPA

Leverandøren skal ha det overordnede arbeidsgiveransvaret for assistentene.