Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Søk om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Endring, oppsigelse og sykdom

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å endre ordningen, eller si den opp?

Bytte av leverandør

Du kan når som helst bytte leverandør, men du må forholde deg til oppsigelsesfristene i kontrakten.

Velg leverandører av BPA

Leverandøren skal ha det overordnede arbeidsgiveransvaret for assistentene.