Jeg ønsker å avslutte BPA-ordningen min. Hva gjør jeg?

Du må varsle oss om at du ønsker å avslutte BPA-ordningen din. I tillegg må du sende oppsigelsen til leverandøren som du ønsker å avslutte BPA-ordningen din. Hvis du fortsatt skal bo i Lillestrøm kommune vil vi vurdere alternative tjenester sammen med deg.

Behovene mine har endret seg

Hvis hjelpebehovet ditt har blitt mindre, forplikter du deg til å melde ifra om dette til kommunen.

Hvis du har fått økt hjelpebehov må du søke om flere BPA-timer til kommunen og det må fattes et nytt vedtak før du, før du kan øke ditt timeantall.

Slik søker du om BPA

Jeg skal flytte ut av kommunen, kan jeg fortsatt ha BPA?

Hvis du skal flytte ut av kommunen, må du søke om tjenester i den kommunen du skal flytte til. Din saksbehandler kan hjelpe deg med dette, husk å si i fra i god tid og senest innen tre måneder før du skal flytte.

Jeg skal på institusjon eller jeg har blitt akuttinnlagt på sykehus, hva må jeg gjøre da?

Du skal varsle kommunen og leverandøren din senest tre uker før et planlagt heldøgns opphold i institusjon. Hvis du blir akuttinnlagt, må du varsle så raskt som mulig.

Du kan få beholde noe av assistansetimene som er satt av til formål og aktiviteter som institusjonen ikke dekker.