Om oss

Tjenestetorget for barn, unge og familier gir råd og informasjon om tjenestene vi tilbyr og vi hjelper deg med å søke. Alle søknader om våre tjenester blir behandlet av oss.

Vi skal sørge for gode og samordnede helsetjenester til barn, unge og gi støtte til deres familier.

Tjenestetorget har en sentral oppgave med å tydeliggjøre habilitering og koordinering til barn og unge med et omfattende hjelpebehov, og har et tett samarbeid med foreldre og tjenestene i kommunen.

Avdelingen består av 2 tjenesteområder:

  • Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge 0-18 år
  • Tildeling barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge 0-18 år

Tildeling barn og unge

Tildeling barn og unge er kommunens koordinerende enhet for barn og unge under 18 år. Vi har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene.

Vi i skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til alle under 18 år.

Vi skal sikre helhetlig og koordinerte tilbud til barn og unge med behov for tjenester fra flere fagområde, nivåer og sektorer.

Våre tjenester

Andre tilbud

Søknadsskjema

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.

Lovverk

Samspill