Hva er hjemmesykepleie?

Tjenesten gjelder for innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen, som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i eget hjem.

Eksempler på ting du kan få hjelp til

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

Var det hjemmehjelp du lette etter?

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Tjenesten du får vil være avhengig av din situasjon, og det du har behov for. Noen har behov for hjelp en kort periode for å mestre hverdagen sin igjen, mens andre kan trenge tjenester i lang tid.

Tjenesten du får gis slik at du kan klare deg selv best mulig, og så lenge det er behov for det.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Slik søker du om hjemmesykepleie

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Alle søknader om hjemmebaserte tjenester sendes til Tjenestetorget.

Kontakt Tjenestetorget på telefon hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.

Klage

Du kan klage på tjenestene du får fra kommunen. I tillegg kan du klage på eventuelle vedtak vi fatter eller avslag du får. Send klage til Tjenestetorget.

Nyttige lenker

Se oversikt over alle de hjemmebaserte tjenestene i kommunen

Kontakt

Kontakt Tjenestetorget