Oppgaver hjemmesykepleien kan bistå med

  • Oppfølging av medisinering og medisinske prosedyrer.
  • Personlig hygiene, påkledning og toalettbesøk.
  • Oppfølging av måltider, ernæring og væskeinntak.
  • Sårbehandling for personer som trenger hyppig sårstell og som ikke kan komme seg til egen lege.
  • Veiledning, opplæring og opptrening, slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd.

Samarbeid og forventninger

  • For å skape trygge og gode rammer i ditt hjem, er det viktig med et godt samarbeid om forventninger og ansvarsfordeling.
  • Når du mottar hjelp fra hjemmesykepleien, trenger vi din bistand til å tilrettelegge. Det som er ditt hjem, blir også en arbeidsplass for oss.
  • I ditt hjem - om forventninger og ansvarsfordeling

Bedre kommunikasjon i hverdagen

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Det er kommunen sin vurdering av din individuelle helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne som avgjør om du får innvilget søknaden, og får godkjent vedtak om hjemmesykepleie. Tjenesten kan avsluttes, reduseres eller økes etter behov.

Var det hjemmehjelp du lette etter?

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Slik søker du om hjemmesykepleie

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Alle søknader om hjemmebaserte tjenester sendes til Tjenestetorget. Kontakt Tjenestetorget hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.

Hva skjer videre når jeg har søkt om hjemmesykepleie?

Vi har ulike tjenester og tilbud. Tjenestetorget tar kontakt med deg for videre oppfølging og avklaring om riktig tilbud. 

Klage

Du kan klage på tjenestene du får fra kommunen. I tillegg kan du klage på eventuelle vedtak vi fatter eller avslag du får. Send klage til Tjenestetorget.

Andre tjenester

Se oversikt over alle de hjemmebaserte tjenestene i kommunen

Tannlege og tannhelse

Kontakt

Kontakt Tjenestetorget