Bedre kommunikasjon

Vi ønsker en bedre kommunikasjon mellom innbyggere hjemmesykepleien.
Fra midten av februar 2021 ble Digihelse (meldinger og kalender på helsenorge.no) åpnet for innbyggere som har tjenesten hjemmesykepleie i Lillestrøm kommune. Helsenorge.no er en sikker kanal for å utveksle informasjon.

Kom i gang

Du logger deg inn på helsenorge.no.

 • Av hensyn til sikkerhet, må du bruke bankID eller tilsvarende når du logger inn.
 • For å bruke tilbudet må du ved innlogging akseptere bruksvilkårene.
 • Fra du aksepterer bruksvilkårene vil det ta én dag før du kan bruke det nye tilbudet på helsenorge.no.

Få hjelp av pårørende

Det er mulig å gi andre fullmakt til å bruke tilbudet på vegne av deg. Dette kan også gjøres på helsenorge.no. Du bestemmer selve hvilke personer du ønsker å gi fullmakt til.


Fullmakter finner du under innstillinger ved navnet ditt i toppmenyen.
Under «Kontaktinformasjon og varseloppsett» kan du bestemme om du vil ha varsler på tekstmelding eller e-post.

Gir en samlet oversikt

På helsenorge.no finnes det allerede mange tjenester for innbyggerne: kjernejournal, bytte fastlege og mye mer. Melding og kalender gjør nettstedet enda mer attraktivt.

På helsenorge.no kan du

 • sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen
 • se avtalte og gjennomførte hjemmebesøk
 • avbestille besøk
 • få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

Hvorfor?

Dette tilbudet skal sikre at du som mottar tjenester fra kommunen eller er pårørende

 • enklere kan ta kontakt med tjenesten
 • slipper telefonkø
 • kan skrive og lese meldinger når og hvor det passer for deg
 • har oversikt over hva du mottar av hjelp og enklere planlegge egen hverdag
 • gir beskjed når det er nødvendig å endre eller avbestille avtaler

Hva skjer med meldingene?

Meldingene du sender på helsenorge.no kan erstatte beskjeder og spørsmål som du hittil har gjort per telefon, papir eller andre måter. 
Når du henvender deg til helse- og omsorgstjenestene via helsenorge.no vil tjenesten svare via helsenorge.no.

 • Meldingene blir bare lest av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har lov til å se opplysninger om deg.
 • Du kan forvente å få svar første virkedag etter at du har sendt en melding.
 • Du vil få varsel om nye meldinger på tekstmelding


Slik ser noen av inngangene ut når du er logget på helsenorge.no
Nye meldinger kan du sende fra «Helsekontakter».

Hjelp med innlogging og bruk:

Finn mer informasjon på helsenorge.no/kommunetjenester, eller ring 23 32 70 00.

 

Kilde: helsenorge.no. Foto: Adobe Stock. Redigert januar 2022 Lillestrøm kommune.