Samarbeid for et godt tilbud for deg

Lillestrøm kommune ser frem til et godt samarbeid for å skape trygge og gode rammer for deg i ditt hjem. Når du mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester, trenger vi din bistand. Det som er ditt hjem, blir også en arbeidsplass for medarbeiderne i hjemmebaserte tjenester.

I praksis betyr dette at du skal få den hjelpen du innvilges, samtidig som medarbeiderne skal ha en trygg arbeidshverdag.

  1. Vi kommer på besøk for å bli bedre kjent med deg, etablere et samarbeid og avtale tidspunkt for neste besøk.
  2. Sammen skal vi blant annet fylle ut et skjema som heter «Arbeidsplasskartlegging i brukers hjem». Hensikten med dette er å finne ut om det er nødvendig å gjøre tilpasninger hos deg.
  3. For at du skal føle deg trygg og mestre din hverdag, og for at våre medarbeidere får et forsvarlig arbeidsmiljø, kan det være nødvendig å bruke hjelpemidler, som for eksempel toalettstol, personløfter (heis) eller rullator.

En stol


Hjemmet ditt må innredes slik at du og de som jobber hos deg unngår uheldige belastninger. Ergoterapeuten i kommunen hjelper deg med søknad om hjelpemidler hvis det blir aktuelt.

Ommøblering og tilrettelegging er ditt eller dine pårørendes ansvar.

Noe tilrettelegging eller ommøblering er det du, og dine pårørende, som er ansvarlige for å gjennomføre innen avtalt tid. Dette kan være for eksempel flytting av seng, fjerning av møbler, tepper, terskler eller igangsette tiltak for å bedre inneklima i hjemmet ditt. Det er viktig å gi oss beskjed, hvis dette skaper problemer.

Vi er forpliktet til å informere deg om at dersom du motsetter deg nødvendig tilrettelegging av hjemmet ditt, kan det føre til redusert tjenestetilbud.

Hvis din bo- eller helsesituasjon endres, vil kartleggingen av hjemmet ditt foretas på nytt.

En mann

For oss er både trygghet for deg og en trygg arbeidshverdag for våre medarbeidere viktig.

Har du spørsmål?

Du kan stille oss spørsmål når vi kommer til deg.

Denne brosjyren er utarbeidet september 2021 på bakgrunn av:

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgsloven)
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven