Enklere digital helsehverdag

Nytt tilbud for brukere og pårørende som mottar helsetjenester fra oss. Med en ny digital løsning kan du kommunisere, se og endre avtaler og få varsler om utførte besøk via mobil eller datamaskin.

Lillestrøm kommune tar fra 21. januar i bruk en sikker digital løsning fra Helsenorge.no. For deg som bruker og pårørende vil dette bety en enklere og mer oversiktlig digital hverdag.

Med den nye løsningen kan du se og endre avtaler med de helsetjenestene du får fra oss for eksempel hjemmehjelp eller hjemmesykepleier. Du kan enkelt og trygt sende og motta meldinger med de som utfører tjenesten, samt få varsler om utførte besøk. Dermed kan du som pårørende enkelt holde oversikt over hvilken hjelp brukeren får.

Disse tjenestene tar i bruk løsningen

En rekke tjenester skal ta i bruk tjenesten i Lillestrøm kommune:

 • Hjemmesykepleien
 • Hjemmehjelpstjenesten
 • Korttidsavdelinger i sykehjem
 • Langtidsavdelinger i sykehjem
 • Bo og miljøtjenesten
 • Avlastningstjenester voksne og barn
 • Psykiske helse og avhengighet
 • Rehabilitering og forebyggende tjenester
 • Kreftkoordinator
 • Demensteam
 • Innsatsteam

Vil du prøve? Slik kommer du i gang

Logg inn på helsenorge.no 

Du kommer da til din personlige side og ser hvilke tjenester du mottar.
Pårørende kan også få tilgang på tjenestene med fullmakt fra brukeren

Vil du vite mer?

Les mer om Digihelse på ks.no

Se løsningen i praksis:

Kommunale helsetjenester på helsenorge.no

Christian, en bruker av kommunale hjemmetjenester på nett