Hjemmesykepleie

Tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i eget hjem

Hjemmehjelp

Praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer.

Hjemmerehabilitering

I rehabilitering fokuserer du på mestring av dagliglivets aktiviteter, og det å være mest mulig selvstendig i hverdagen.

Trygghetsalarm

Tilbud til innbyggere som har behov for rask kontakt med helsepersonell på responssenteret.

Hjelpemidler

Lån av hjelpemidler en kort periode eller ved behov for reparasjon av hjelpemidler fra NAV.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan være et hjelpemiddel for å gjøre hverdagen enklere å mestre, både som pårørende og bruker.

Tjenestetorget for voksne

Døren inn til alle helsetjenestene kommunen har å tilby.