Hva er rehabilitering i hjemmet?

Rehabilitering i hjemmet er et tverrfaglig tilbud. Vi er team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og hjelpepleier/sykepleier som jobber sammen med deg slik at du kan nå målene dine. I rehabiliteringsprosessen har vi fokus på at du skal mestre hverdagen på best mulig måte, ut fra dine forutsetninger og ressurser.  

Det er du selv som bestemmer hva som er viktig for deg å mestre. Treningen mot dine mål skjer hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø i en tidsavgrenset periode. 

Hva du kan forvente av oss?

Sammen med deg setter vi opp en rehabiliteringsplan ut fra målene du har satt deg. Du får beskjed om planlagte avtaler fra uke til uke. Du vil få treningsprogram tilpasset deg og veiledning i egentrening rettet mot dine mål.  

Vi vil evaluere målene og tiltak sammen med deg og justere disse hvis nødvendig. Vi har fokus på dine ressurser og vil prøve å hjelpe deg til å finne motivasjon. 

Hva vi forventer av deg?

At du setter opp dine mål sammen med oss for rehabiliteringsperioden. Det forventes at du jobber med egentrening eller aktiviteter på egen hånd utenom de oppsatte avtalene med teamet. Dette er avgjørende for at du skal oppnå målene dine og for at du skal kunne opprettholde funksjonen etter at vi avslutter oppfølgingen. 

Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?

Tenk igjennom hverdagen din

Aktivitetshjul

Eksempler på mål:


  • Kle på seg
  • Lage mat
  • Gå i trapp
  • Hente posten
  • Husarbeid
  • Hobbyer
  • Gå på café
  • Handle mat på butikken
  • Komme tilbake til jobb

Hvordan få hjemmerehabilitering

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)