Hva er rehabilitering i hjemmet?

I rehabilitering fokuserer du på mestring av dagliglivets aktiviteter, og det å være mest mulig selvstendig i hverdagen. Det er du selv som bestemmer hvilke aktiviteter som viktige for deg å mestre. Treningen skjer hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø i en tidsavgrenset periode.

Hjemmerehabilitering (hverdagsrehabilitering) er et tverrfaglig tilbud, og det er flere faggrupper (ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier og sykepleier) som jobber sammen med deg slik at du kan nå målene dine.

Hva du kan forvente av oss?

Sammen med deg setter vi opp en rehabiliteringsplan ut fra målene du har satt deg. Hver uke får du en ukeplan med oversikt over treningsavtaler og egentrening. Fremgangen din evalueres, og vi justerer tiltak og mål når det er nødvendig. Vi har fokus på dine ressurser og vil prøve å hjelpe deg til å finne motivasjon.

Hva vi forventer av deg?

At du setter opp dine mål sammen med oss for rehabiliteringsperioden. Det er viktig med motivasjon og egeninnsats for å oppnå målene. Det er lurt å informere dine nærmeste om hva du har fokus på fremover, slik at også de kan være støttespillere for deg, og hjelpe deg å holde motivasjonen oppe.

Tenk over hvilke aktiviteter som er viktige for deg

Aktivitetshjul

Eksempler på aktiviteter vi kan trene på

  • Gå på café
  • Handle mat på butikken
  • Kle på seg
  • Lage mat
  • Gå i trapp
  • Hente posten
  • Husarbeid
  • Hobbyer

Hvordan få tjenesten

For å få hjemmerehabilitering sender du søknad til Tjenestetorget for voksne.
De kan også hjelpe til med å skrive søknad.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester