Hva er rehabilitering i hjemmet?

Hjemmerehabilitering (hverdagsrehabilitering) er et tverrfaglig tilbud, og det er flere faggrupper (ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier og sykepleier) som jobber sammen med deg slik at du kan nå målene dine.

I rehabilitering fokuserer du på mestring av dagliglivets aktiviteter, og det å være mest mulig selvstendig i hverdagen. Det er du selv som bestemmer hvilke aktiviteter som viktige for deg å mestre. Treningen på aktiviteter og daglige gjøremål skjer hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø i en tidsavgrenset periode.

Hva du kan forvente av oss?

Sammen med deg setter vi opp en rehabiliteringsplan ut fra målene du har satt deg. Hver uke får du en ukeplan med oversikt over avtaler, aktiviteter og egentrening. Fremgangen din evalueres, og vi justerer tiltak og mål når det er nødvendig. Vi har fokus på dine ressurser og vil prøve å hjelpe deg til å finne motivasjon.

Hva vi forventer av deg?

At du setter opp dine mål sammen med oss for rehabiliteringsperioden. Det er viktig med motivasjon og egeninnsats for å oppnå målene.

Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?

Tenk på aktiviteter i din hverdag.

Aktivitetshjul

Eksempler på aktivitetsmål:


  • Kle på seg
  • Lage mat
  • Gå i trapp
  • Hente posten
  • Husarbeid
  • Hobbyer
  • Gå på café
  • Handle mat på butikken

Hvordan få hjemmerehabilitering

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)