Hjelpemiddeltjenesten i Lillestrøm kommune brukes når du trenger å låne hjelpemidler en kort periode eller ved behov for reparasjon av hjelpemidler fra NAV.

Lån av hjelpemidler

Hjelpemidler på kortvarig lån

Du kan selv reise til hjelpemiddeltjenesten og låne kommunens egne hjelpemidler uten henvisning. Ring på ringeklokken ved ankomst.

Hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, og er gratis. Hjelpemidlene hentes og tilbakeleveres fortrinnsvis av bruker selv eller pårørende.
Vi låner ut:

  • Arbeidsstol
  • Dusjstol
  • Manuell rullestol uten sittepute
  • Prekestol
  • Rullator
  • Støttestand
  • Toalettforhøyer
  • Toalettstol
  • Andre enkle hjelpemidler

For å låne kortidshjelpemidler kan du sende e-post til hjelpemiddeltjenesten@lillestrom.kommune.no, ringe i telefontiden eller helst komme innom i åpningstiden å hente/levere hjelpemidler selv.

Hjelpemidler på langvarig utlån

Ved behov for bistand til å søke om et hjelpemiddel på langvarig lån, må du ta kontakt med mottak og vurdering i kommunen. Langvarig lån defineres som behov over 2 år. Mottak og vurdering fordeler henvendelsene til fysio- eller ergoterapeutene i kommunen.

Hjelpemidler på langvarig lån fra NAV Hjelpemiddelsentral leveres, monteres, repareres, demonteres og tilbakeleveres av hjelpemiddeltjenesten.

Kjøp av hjelpemidler

  • Sitteputer til rullestol (400 kroner) 

Utkjøring og henting

Utlevering og henting av kommunale hjelpemidler er indeksregulert og prisen er per 01.01.20 179 kroner.

Reparasjon av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral

Ved behov for reparasjon av et hjelpemiddel fra NAV kontakter du hjelpemiddeltjenesten.

Ved akutt reparasjonsbehov på ettermiddag etter klokka 15.30 og i helgen, ring 452 16 220.

Ergoterapi på Hjelpemiddeltjenesten

Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk, har vi et tilbud til deg.