Hjelpemiddeltjenesten i Lillestrøm kommune brukes når du trenger å låne hjelpemidler en kort periode eller ved behov for reparasjon av hjelpemidler fra NAV.

Følg oss på Facebook for informasjon og tips

Lån av hjelpemidler

Hjelpemidler på kortvarig lån

Du kan selv reise til hjelpemiddeltjenesten og låne kommunens egne hjelpemidler uten henvisning. Ring på ringeklokken ved ankomst.

Hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, og er gratis.

Hjelpemiddeltjenesten har ansvar for utlevering, flytting og innhenting av hjelpemidler. Det er derimot ønskelig at hjelpemidler som man selv kan håndtere hentes og tilbakeleveres av bruker selv eller pårørende. Dette gjelder alle hjelpemidler som ikke er fastmonterte.

Vi låner ut:

 • Arbeidsstol
 • Dusjstol
 • Manuell rullestol uten sittepute
 • Prekestol
 • Rullator
 • Støttestang
 • Toalettforhøyer
 • Toalettstol
 • Andre enkle hjelpemidler

For å låne kortidshjelpemidler kan du sende e-post til hjelpemiddeltjenesten@lillestrom.kommune.no, ringe i telefontiden eller helst komme innom i åpningstiden å hente/levere hjelpemidler selv.

Hjelpemidler på langvarig utlån

Langvarig lån defineres som behov over 2 år. Ved behov for bistand til å søke om et hjelpemiddel på langvarig lån er det to steder du kan ta kontakt:

Hjelpemidler på langvarig lån fra NAV Hjelpemiddelsentral leveres, monteres, repareres, demonteres og tilbakeleveres av hjelpemiddeltjenesten.

Folketrygdloven om hjelpemidler:

Folketrygdloven gir rett til lån av tekniske hjelpemidler dersom du har en varig funksjonsnedsettelse utover 2 år. Funksjonsevnen må være vesentlig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Hjelpemidlene skal være nødvendige og hensiktsmessige for å få løst praktiske problemer i dagliglivet, kunne bli pleid i hjemmet, fungere i barnehage og skole samt bli i stand til å skaffe og beholde arbeid. Det gis ikke stønad til optimale løsninger, men rimeligste løsning som dekker behovet. Hjelpemidlene blir levert fra NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo via den lokale Hjelpemiddeltjenesten i kommunen, og deretter ut til brukerne.

Vedlikehold av lånte hjelpemidler

Hjelpemidlene er utlånt gjennom NAV hjelpemiddelsentral og skal leveres tilbake når det ikke lengre er behov for disse. Du har selv ansvar for å ta godt vare på hjelpemidlene. Det innebærer:

 • Oppbevaring og bruk av hjelpemiddelet på en forsvarlig måte.
 • Vanlig vedlikehold som vask av hjelpemiddelet/puter/trekk, smøring (hvis hjelpemiddelet knirker og lignende).
 • Innkjøp av skruer o.l som faller av og blir borte. Etterstramming av skruer.
 • Sjekke lufttrykk i dekk og sørge for å fylle det opp. Dette kan gjøres med en sykkelpumpe eller på en bensinstasjon.OBS: sjekk hvor mange BAR dekket tåler. Det skal stå på dekket.
 • På sykler har man ansvar for enkle reparasjoner selv, som punkterte dekk og lignende. Kan man ikke reparere dette selv må man kontakte en sykkelreparatør.

Kjøp av hjelpemidler

 • Sitteputer til rullestol (575 kroner) 

Pris for utkjøring og tilbakelevering

Pris for utkjøring og henting av kommunale hjelpemidler/kortidsutlån er indeksregulert og er 265 kroner per 01.01.2024.

Utkjøring av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral er gratis. 

Retur og henting av hjelpemidler

Hjelpemidler som ikke lenger er i bruk leveres til Hjelpemiddeltjenesten som så returnerer de til NAV-hjelpemiddelsentral.

Hjelpemidler som er lånt ut fra kommunen i en kort periode (3 måneder), skal leveres tilbake til Hjelpemiddeltjenesten.

Kommunen kan bistå med utkjøring og henting av hjelpemidler. Kontakt hjelpemiddeltjenesten for å avtale tidspunkt for henting på:

Adressen for retur og henting: Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm. 

Hjelpemidler kan leveres eller hentes imellom 08.00-12.00 man- til fredag.

Reparasjoner og tekniske utfordringer 

Hvis det er noe galt med hjelpemiddelet ditt, kontakt Hjelpemiddeltjenesten lokalt for bistand.

Ved akutt reparasjonsbehov på ettermiddag etter klokka 15.30 og i helgen, ring 452 16 220.

Har hjelpemiddelet ditt blitt for lite eller du har behov for veiledning i bruk, kontakt din ergoterapeut/fysioterapeut.

Status på søknad om hjelpemidler

Har det blitt søkt om et hjelpemiddel og du ønsker å høre hvor hjelpemiddelet er i søknadsprosessen? Da ringer du hjelpemiddelsentralen i Oslo på telefon 407 02 803 for å sjekke ut saken. Ha personnummeret til den det gjelder klart.

Ergoterapi på Hjelpemiddeltjenesten

Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk, har vi et tilbud til deg.