Hva er en trygghetsalarm?  

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Alarmen er på størrelse med et lommeur og er enkel i bruk. Du bærer alarmen for å kunne tilkalle hjelp i hjemmet ditt når du trenger det.

Hvordan fungerer en trygghetsalarm?

Hvis du utløser trygghetsalarmen, blir du koblet til et døgnbemannet responssenter. De vil vurdere situasjonen, nødvendig oppfølgning og behov for å rykke ut. Det er hjemmesykepleien som rykker ut hvis det trengs.

Hvem kan søke:

  • Søkere som bor hjemme eller oppholder seg i Lillestrøm kommune.
  • Søkere med funksjonsnedsettelser som har behov for hjelp.
  • Søkere med en funksjonsnedsettelse som kan gjøre det vanskelig å bruke vanlig telefon.

Hva koster det?

Tjenesten prises ut fra husstandens samlede inntekt.

  • Lav sats er for de med inntekt under 2G
  • Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt under 2G

LENKE: Se listen over gjeldende egenandeler

Slik søker du om trygghetsalarm

Alle søknader om trygghetsalarm skal sendes til Tjenestetorget.

Kontakt Tjenestetorget på telefon hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Klage

Du kan klage på tjenestene du får fra kommunen. I tillegg kan du klage på eventuelle vedtak vi fatter eller avslag du får. Du klager ved å laste ned et klageskjema, fylle det ut og sende det til Tjenestetorget.

Nyttige lenker

Se oversikt over alle hjemmetjenester

Kontakt

Tjenestetorget for voksne