Hva er en trygghetsalarm?  

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Alarmen er på størrelse med et lommeur og er enkel i bruk. Du bærer alarmen for å kunne tilkalle hjelp i hjemmet ditt når du trenger det.

Hvordan fungerer en trygghetsalarm?

Hvis du utløser trygghetsalarmen, blir du koblet til et døgnbemannet responssenter. De vil vurdere situasjonen, nødvendig oppfølgning og behov for å rykke ut. Det er hjemmesykepleien som rykker ut hvis det trengs.

Hvem kan søke:

  • Søkere som bor hjemme eller oppholder seg i Lillestrøm kommune.
  • Søkere med funksjonsnedsettelser som har behov for hjelp.
  • Søkere med en funksjonsnedsettelse som kan gjøre det vanskelig å bruke vanlig telefon.

Hva koster det?

Tjenesten prises ut fra husstandens samlede inntekt.

  • Lav sats er for de med inntekt under 2G
  • Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt under 2G

Slik søker du om trygghetsalarm

Alle søknader om trygghetsalarm skal sendes til Tjenestetorget.

Kontakt Tjenestetorget på telefon hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å skrive søknad.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Klage

Du kan klage på tjenestene du får fra kommunen. I tillegg kan du klage på eventuelle vedtak vi fatter eller avslag du får. Send klage til Tjenestetorget.

Nyttige lenker

Se oversikt over alle hjemmetjenester

Kontakt

Tjenestetorget for voksne