Kjenner du noen som

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret i forhold til tid og sted
 • Har problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Har fått svekket dømmekraft
 • Har fått problemer med å klare seg i hverdagen

Hva kan demensteamet tilby?

Hvorfor er demensutredning viktig

 • For å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • For å vurdere medisiner
 • For å legge til rette hjemmesituasjonen både for personen med demens og pårørende
 • For å kunne sette inn riktige tiltak til riktig tid

Hvem kan ta kontakt?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Om oss

Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss.

Vi er et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, helsefagarbeider, ergoterapeut og lege.

I teamet treffer du:

 • Trude Solberg – Demenskoordinator
 • Torunn Pytte - sykepleier
 • Marianne Lingner - spesialhelsefagarbeider
 • Miriam Jenssen - ergoterapeut
 • Line Ullerud- ergoterapeut
 • Lege (20 % stilling)