Kjenner du noen som

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret i forhold til tid og sted
 • Har problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Har fått svekket dømmekraft
 • Har fått problemer med å klare seg i hverdagen

Hva kan demensteamet tilby?

 • Kartleggings- og utredningssamtale med pasient og pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Initiativ til å starte individuell plan (IP)
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell
 • Pårørendeskole
 • Møteplass
 • Samtalegruppe

Hvorfor er demensutredning viktig

 • For å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • For å vurdere medisiner
 • For å legge til rette hjemmesituasjonen både for personen med demens og pårørende
 • For å kunne sette inn riktige tiltak til riktig tid

Hvem kan ta kontakt?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Om oss

Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss.

Vi er et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, helsefagarbeider, ergoterapeut og lege.
I teamet treffer du:
Trude Solberg – Demenskoordinator
Torunn Pytte - sykepleier
Marianne Lingner - spesialhelsefagarbeider
Miriam Jenssen - ergoterapeut
Jenny Chuy Le – lege (20 % stilling)