Vi ønsker å gi deg som er tidlig i demensforløpet eller har en mild kognitiv svikt mulighet til å møte andre i samme situasjon.

Møteplass er et sted å hente støtte, utveksle erfaringer og mestringsstrategier. Møteplass er et trygt og sosialt treffsted.

Vi møtes første onsdag i måneden fra 12.00 til 14.00.

Enkel bevertning.

Sted: Måsan aktivitetssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm

Nærmere informasjon og påmelding telefon 94 84 17 89
Påmelding kan også gjøres på epost til demensteam@lillestrom.kommune.no

Vi ser frem til å treffe dere og ønsker velkommen til Møteplass.