Demensteamet

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med Hukommelsesteamet er et uforpliktende lavterskeltilbud og tilbudet er gratis.

Barn og unge som pårørende

Har du barn som pårørende, er pårørende til personer med demens, eller jobber du med barn som pårørende?