Er du under 65 år med demenssykdom?

Da ønsker vi å gi deg muligheten til å møte andre i samme situasjon!

Aktivitetsgruppen er en sosial møteplass hvor du selv kan være med å forme innholdet. Gruppen møtes annenhver onsdag (partallsuker) for ulike aktiviteter. I utgangspunktet møtes vi i caféen på Sørum fritidsgård kl. 12-15.Møtested vil variere ut i fra hvilke aktiviteter vi har planlagt.

Eksempel på aktivitet kan være tur på museum, turer i nærmiljøet, kino osv.

Deltakerne må komme seg til oppmøtested på egenhånd.

Nærmere informasjon kan fås ved å sende mail til demensteam@lillestrom.kommune.no eller ringe 90592005/94841789.